Logowanie użytkownika

login

hasło

zaloguj | rejestracja

odzyskanie hasła

Miejski Zarząd Dróg w Płocku
ul. Bielska 9/11,
tel. 024 364 01 20, tel./fax 024 367 19 10
NIP 774-18-78-900, Regon 610209280
Godziny pracy: 7.30 - 15.30
Bieżące utrzymanie drogowych obiektów inżynierskich na terenie miasta Płocka w roku 2018
data dodania: 2018-01-12
nr ogłoszenia: 626


Konserwacja i bieżące utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego ulic miasta Płocka w latach 2018-2020
data dodania: 2017-12-04
nr ogłoszenia: 620


Remonty nawierzchni jezdni i chodników na terenie miasta Płocka - powtórzone
data dodania: 2017-09-19
nr ogłoszenia: 615


Budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta Płocka – etap II - zmieniony zakres.
data dodania: 2017-09-08
nr ogłoszenia: 612


Remonty nawierzchni jezdni i chodników na terenie miasta Płocka
data dodania: 2017-09-04
nr ogłoszenia: 611


Przebudowa ulicy Zielonej w Płocku – etap I
data dodania: 2017-08-10
nr ogłoszenia: 609


Dokumenty do pobrania do poniższego ogłoszenia:
1. ogloszenie_przed_publikacja
2. ogloszenie_opublikowane_2017-OJS150-309779-pl
3. Dzial_I_-_SIWZ
4. Dzial_IV_-_wzor_umowy
5. Edytowalna-wersja-formularza-JEDZ
6. Dokumentacja
7. Dzial_III_SIWZ_Opis_przedmiotu_zamowienia
8. E3_schemat_ideowy_-_zamienny
9. Zalacznik_Nr_1_do_D_III_SIWZ_Mapa_pogladowa
10. Zalacznik_nr_2_do_D_III_SIWZ_Zestawienie_dokumentacji
11. Zalacznik_Nr_3_do_Zalacznika_nr_4_D_III_SIWZ
12. Zalacznik_nr_5_OPZ_Tablice.
13. Zalacznik_nr_3_do_DIII_SIWZ_Wykaz_czynnosci
14. Przedmiar_pogladowy_I_Etap.
15. 20170822_zmiana_SIWZ
16. PW_SIECI-UMP_ETAP3
17. zmiana_SIWZ
18. ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia
19. zapytania_i_odpowiedzi
20. Dokumentacja_uzupelniajaca
21. zmiana_siwz_i_zapytania
22. Ispekcja_fi600_Lukasiewicza
23. Ispekcja_fi800_Lukasiewicza
24. Inspekcja_TV_Lukasiewicza
25. informacja_z_otwarcia_ofert
 
Modernizacja ciągów komunikacyjnych niezbędnych dla rozwoju systemu zrównoważonej mobilności miejskiej – Etap I
data dodania: 2017-08-07
nr ogłoszenia: 608


Budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta Płocka – etap II- powtórzony.
data dodania: 2017-08-03
nr ogłoszenia: 607


Budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta Płocka – etap II
data dodania: 2017-07-14
nr ogłoszenia: 604


Budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta Płocka – etap I


data dodania: 2017-06-14
nr ogłoszenia: 602


Rozbudowa oświetlenia przy ul. Jakubowskiego i Obrońców Westerplatte w Płocku
data dodania: 2017-05-11
nr ogłoszenia: 599


Rozbudowa i remont ulicy Bielskiej w Płocku
data dodania: 2017-04-19
nr ogłoszenia: 596


Rozbudowa ulicy Traugutta w Płocku
data dodania: 2017-03-24
nr ogłoszenia: 593


Dokumenty do pobrania do poniższego ogłoszenia:
1. ogloszenie_Harcerska.
2. Dzial_I_SIWZ_Harcerska
3. Dzial_III_SIWZ_Opis_przedmiotu_zamowienia
4. Dzial_IV_-_umowa_Harcerska
5. Zalacznik_Nr_1__do_OPZ_Tabela_rownowaznosci_materialow
6. Zalacznik_Nr_2_do_OPZ_Mapa_pogladowa
7. Zalacznik_nr_3_do_OPZ_Zestawienie_dokumentacji
8. Zalacznik_nr_4_do_OPZ_SIWZ_Wykaz_czynnosci
9. Zalacznik_nr_5_do_OPZ_Opis_wiaty_autobusowej
10. Zalacznik_nr_6_OPZ_Tablice.
11. DOKUMENTACJA
12. zmiana_SIWZ
13. AKTUALNY_Zalacznik_nr_5_do_OPZ_Opis_wiaty_autobusowej
14. odpowiedzi_na_zapytania,_zmiana_SIWZ
15. D.04.05.0_SST__podbudowa_i__ulepszone__podl_z_gruntu__stab_cem.
16. D.05.03.04_SST_beton_cem_napowietrzany
17. D.08.02.01a_SST_chodniki__z__plyt__wskaznikowych
18. PLAN_SYT-WYS_REWIZJA_B_RYS.2.1
19. PLAN_SYT-WYS_REWIZJA_B_RYS.2_2
20. PLAN_SYT-WYS_REWIZJA_B_RYS.2_3
21. PRZEKROJE_CHARAKTERYSTYCZNE_REWIZJA_B_05_1
22. PRZEKROJE_CHARAKTERYSTYCZNE_REWIZJA_B_05_2
23. Przekroje_normalne
24. rys_1i2Szcz_ulozenia__kraw_polimerobetonowego
25. SST.08.05.01_Scieki_prefabrykowane
26. SSTD.08.01.03._kraweznika_peronowego_autob.
27. Szczegol__ulozenia__kraw_polimerobetonowego
28. SZCZEGOLY_HARCERSKA_REWIZJA_C
29. informacja_z_otwarcia_ofert
 
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 5221W ulicy Harcerskiej w m. Płock - etap II
data dodania: 2017-02-27
nr ogłoszenia: 592


Dokumenty do pobrania do poniższego ogłoszenia:
1. ogloszenie_przed_publikacja
2. ogloszenie_opublikowane
3. Dzial_I_-_SIWZ_Przemyslowa
4. Edytowalna-wersja-formularza-JEDZ
5. Dzial_IV_-_umowa_Przemyslowa
6. Dzial_III_SIWZ_Opis_przedmiotu_zamowienia.
7. Zalacznik_nr_2_OPZ_Mapa_pogladowa
8. Zalacznik_nr_3_OPZ_Zestawienie_dokumentacji.
9. Zalacznik_nr_5_OPZ_Oswiadczenie_rownowazne.
10. Zalacznik_nr_6_OPZ_Tablice.
11. Zalacznik_nr_4_OPZ_Wykaz_czynnosci
12. Zalacznik_nr_1__OPZ_Tabela_rownowaznosci_materialow.
13. 07_Zak_kanalizacji_sanitarnej_Przemysłowa
14. 08_Przedmiary
15. 06_Zak_zamiennej_kanalizacja_deszczowa_Przemysłowa
16. 05_Oświetlenie_-_przebudowa_skrzyżowania_Przemysłowa_Gwardii_Ludowe...
17. 04_Sygn_świetlna_-_przebudowa_skrzyżowania_Przemysłowa_Gwardii_Ludo...
18. 03_Skrzyżowanie_Przemysłowa_Kostrogaj
19. 02_Przemysłowa
20. 01_Kostrogaj_Wiadukt
21. zapytanie_1
22. zapytanie_2_i_3_Przemyslowa
23. Odpowiedzi_zapytanie_4-10_Przemyslowa
24. NOWE_Dokumentacja_uzupelniajaca_kanalizacja_Przemyslowa
25. Zalaczniki_do_odpowiedzi
26. Informacja_o_zmianie_ogloszenia_06_03_2017
27. Zmiana_ogloszenia_06_03_2017
28. Odpowiedz_zapytanie_nr_11
29. zmiana_SIWZ-_umowa
30. informacja_z_otwarcia_ofert_Przemyslowa
 
Rozbudowa i przebudowa ciągu drogowego ulicy Przemysłowej, ulicy Kostrogaj i Wiadukt w Płocku wraz z niezbędną infrastrukturą w celu udostępnienia terenów inwestycyjnych na osiedlu Łukasiewicza i Trzepowo
data dodania: 2017-02-06
nr ogłoszenia: 591


Bieżące utrzymanie drogowych obiektów inżynierskich na terenie miasta Płocka w roku 2017
data dodania: 2016-12-23
nr ogłoszenia: 588


Przebudowa drogi powiatowej nr 5207W – ul. Sienkiewicza w Płocku w zakresie przebudowy chodników i zjazdów - UWAGA: ZMNIEJSZENIE ZAKRESU ROBÓT.
data dodania: 2016-09-16
nr ogłoszenia: 585


Remont nawierzchni jezdni i chodników na terenie miasta Płocka oraz budowa ścieżki rowerowej w ul. Kobylińskiego
data dodania: 2016-07-21
nr ogłoszenia: 583


"Przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego” na odcinku od ul. Okrzei do Stary Rynek
data dodania: 2016-06-17
nr ogłoszenia: 581


Przebudowa ulicy Chopina w Płocku - etap I od ul. Bielskiej do Obrońców Płocka 1920 r.
data dodania: 2016-04-15
nr ogłoszenia: 574


Dokumenty do pobrania do poniższego ogłoszenia:
1. ogloszenie_Dobrzykowska.
2. SIWZ_Dobrzykowska
3. Zalaczniki_do_SIWZ
4. umowa_Dobrzykowska
5. Przedmiar_pogladowy.
6. Dodatkowe_Informacje_(Dobrzykowska)20160414
7. Projekt_budowlany
8. Projekt_rozbiorek
9. Projekt_stalej_organizacji_ruchu
10. Projekt_tymczasowej_organizcji_ruchu
11. Projekt_wykonawczy_B_drogowa
12. Projekt_wykonawczy_B_elektryczna
13. Projekt_wykonawczy_B_sanitarna
14. Projekt_zieleni
15. STWiORB
16. odp._zapytanie_Dobrzykowska
17. 8._Tabela_rob\zt_ziemnych
18. Badania_nawierzchni
19. Opinia_geotechniczna_ul.Dobrzykowska
20. 8._Tabela_robot_ziemnych
21. Rys.5.1
22. Rys.5.2
23. Podbudowa_z_betonu_asfaltowego_wg_WT1_i_WT2
24. odp._zapytanie_2_Dobrzykowska
25. RYS_NR_01
26. Przedmiar_pogladowy_poprawiony.
27. odp._zapytanie_Dobrzykowska_3
28. Dobrzykowska_-_PBW_-_oswietlenie
29. odp._zapytanie_Dobrzykowska_4
 
Rozbudowa ulicy Dobrzykowskiej na odcinku od ulicy Krakówka do Ronda 19 pp. Odsieczy Lwowa
data dodania: 2016-04-14
nr ogłoszenia: 573


Rozbudowa ulicy Polnej oraz odcinka ulicy Na Skarpie
data dodania: 2016-03-18
nr ogłoszenia: 566


Przebudowa parkingu przy ulicy Dobrowolskiego
data dodania: 2016-03-14
nr ogłoszenia: 564


Bieżące utrzymanie drogowych obiektów inżynierskich na terenie miasta Płocka w roku 2016
data dodania: 2015-12-18
nr ogłoszenia: 558


Remont alei Piłsudskiego w Płocku
data dodania: 2015-09-28
nr ogłoszenia: 552


Dokumenty do pobrania do poniższego ogłoszenia:
1. opis_-_aktualizacja_projektu_Parowa
2. Czasowa_organizacja_ruchu-Etap-I
3. Czasowa_organizacja_ruchu-Etap-_III
4. Czasowa_organizacja_ruchu-Etap-_II
5. zatwierdzona_docelowa_org.ruchu
6. 1.0-Orientacja_PB
7. 2.0-Plan_zagospodarowania_terenu_PB
8. 3-Przekroje_normalne_PB
9. 4.0_-_Przekroj_podluzny_PB
10. Opis_techniczny_PB
11. 1.0-Orientacja_PW-1.0
12. 2.0-Plan_Sytuacyjny_PW
13. 3.0-Przekroje_normalne_PW
14. 4.0_-_Przekroj_podluzny_PW
15. 5.0-Szczegoly_konstrukcyjne_PW_2
16. 6.0_-_Przekroje_poprzeczne_PW
17. Opis_techniczny_PW
18. E_PW_00_opis
19. E_PW_01_Plan_sytuacyjny
20. E_PW_02_schemat
21. SST_AC5S
22. SST_-Parowa,_Plock_-_branza_drogowa
23. SST_-Parowa,_Plock_-_branza_drogowa
24. SST_-Parowa,_Plock_-_branza_oswietlenie
25. 2014.05.15_opinia-stala_org.ruchu_Kom._Miej._Pol.
26. 2013.12.31_inform.o_braku_potrzebie_uzysk.pozw.konserwatorskiego_UM_Pl...
27. 2013.12.31_inform.o_braku_potrzebie_uzysk.pozw.konserwatorskiego_UM_Pl...
28. 2014.02.06_pismo_dot.uzg.proj.zabezp.ruroci \gu_kablowego_T-Mobile
29. 2014.02.13_pieczatka1
30. 2014.02.13_pieczatka2
31. 2014.02.13_uzgodnienie_dok.projektowej
32. 2014.06.02_uzgodnienie_Zaklad_Wodno-Sciekowy_Wydzial_Produkcji_Wody.pd...
33. 2014.06.27_uzgodnienie_dokumentacji_technicznej_Energa_Oswietlenie
34. 2014.07.16_uzgodnienie_geometrii_z_uwagami_zal.1
35. 2014.07.16_uzgodnienie_geometrii_z_uwagami
36. OPZ_Parowa
37. Przedmia_robot_PAROWA_pozostale_roboty.
38. ogloszenie
39. SIWZ
40. Wzor_umowy
41. Zalaczniki
42. 2014.02.06_pismo_dot.uzg.proj.zabezp.rurociagu_kablowego_T-Mobile
 
Rozbudowa ulicy Parowej w Płocku - etap II
data dodania: 2015-09-23
nr ogłoszenia: 550


Dokumenty do pobrania do poniższego ogłoszenia:
1. ogloszenie
2. SIWZ
3. Zalaczniki
4. wzor_umowy
5. zgloszenie
6. Strona_tytulowa_1
7. SST
8. przedmiar
9. Oswiadczenie
10. opis_techniczny
11. kosztorys_ofertowy
12. rys.1_1
13. rys.1_2
14. rys.2
15. rys.3
16. rys.4
17. rys.5
 
„Naprawa podpór mostu przez rzekę Brzeźnicę w ciągu ulicy Dobrzyńskiej w Płocku”
data dodania: 2015-09-10
nr ogłoszenia: 549


Remont alei Piłsudskiego w Płocku
data dodania: 2015-09-08
nr ogłoszenia: 546


Dokumenty do pobrania do poniższego ogłoszenia:
1. ogloszenie_Harcerska
2. SIWZ
3. Zalaczniki
4. Wzor_umowy
5. Decyzja_ZRID
6. DOK_BADAN_PODLOZA_GRUNTOWEGO_I_PROJ_GEOTECHNICZN
7. INFORMACJA_BIOZ_TOM_
8. opis-wiaty_autobusowej.
9. PROJEKT_BUDOWLANY_Branza_elektryczn
10. PROJEKT_BUDOWLANY_Branza_sanitarn
11. PROJEKT_BUDOWLANY_Projekt_telekomunikacyjn
12. PROJEKT_BUDOWLANY_Projekt_zagospodarowania_teren
13. PROJEKT_CO
14. PROJEKT_SO
15. PROJEKT_WYKONAWCZY_Branza_sanitarn
16. PROJEKT_WYKONAWCZY_Branza_telekomunikacyjn
17. PROJEKT_WYKONAWCZY_Drog
18. przedmiar_przebudowa_skrzyzowania_wraz_z_odcinkiem_ul_Harcerskiej.
19. PROJEKT_WYKONAWCZY_Elektryk
20. Skrzyzowanie_Harcerska_Borowick
21. skrzyzowanie_z_Pocztowa_i_Korczak
22. ss
23. wycinka_drze
24. zakres_prac_w_ul_Harcerskiej
25. ziele
26. aktualizacja_SST
27. Decyzja_ZRID_nr_4_skrzyz._Harc._Borow.
28. Protokol_ogledzin_drzew
29. Przekroje_normalne
30. SST_krawez._peronowego_autobus.
31. SST_zabezpieczenie_siatka_nawierzchni
32. Szczegol_bariery
33. Szczegoly_konstrukcyjne
34. odpowiedzi_na_pytania
35. Szczeg._bariery
36. Szczeg._konstrukcyjne
 
Przebudowa skrzyżowania ulic: Korczaka, Pocztowej, Harcerskiej wraz z rozbudową odcinka ul. Harcerskiej w Płocku
data dodania: 2015-08-12
nr ogłoszenia: 544


Remont nawierzchni ulic na terenie miasta Płocka
data dodania: 2015-07-03
nr ogłoszenia: 541


Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 575 na odcinku ul. Dobrzykowskiej w PŁocku
data dodania: 2015-06-23
nr ogłoszenia: 540


Rozbudowa ulicy Parowej w Płocku – etap I – Budowa kolektora deszczowego wraz z odtworzeniem nawierzchni
data dodania: 2015-03-23
nr ogłoszenia: 535


Dokumenty do pobrania do poniższego ogłoszenia:
1. Kopie uzgodnien
2. Opracowania_zwiazane
3. Stala_Organizacja_Ruchu
4. Wodociag
5. Branza_PZT
6. Branza_Zielen
7. Branza_drogowa
8. Branza_elektryczna
9. Branza_sanitarna
10. Zalaczniki
11. Kazimierza_Wielkiego_Przedmiar.
12. Czasowa_organizacja_Ruchu
13. decyzja_nr_160_2014
14. Plan_orientacyjny
15. Wzor_umowy
16. SIWZ
17. ogloszenie
18. zmiana_ogloszenia
19. pytania_i_odpowiedzi
20. Decyzja_wycinki_drzew_z_04_02_2015
21. Decyzja_wycinki_drzew_z_26_01_2015
22. plany_w_dwg
23. Wzor_umowy_-_2_(zmiany)
24. Zalacznik_1_ad_32_E_PW_08_SOT_przy_S1_63
25. Zalacznik_2_ad_32_E_PW_09_SOT_przy_S1_35
26. Zalacznik_3_ad_32_E_PW_10_SOT_przy_S1_107
27. Zalacznik_4_ad_32_E_PW_11_SOT_przy_S1_76
28. Zalacznik_5_ad_33_E_PW_07_schemat_strukturalny
29. Zalacznik_6_ad_33_Zestawienie_materialow_K_Wielkiego_etap_I
 
Przebudowa ul. Kazimierza Wielkiego w Płocku drogi gminnej nr 520023W
data dodania: 2015-01-30
nr ogłoszenia: 533


Remont ulicy Wolskiego w Płocku
data dodania: 2014-08-13
nr ogłoszenia: 515


„Budowa aktywnego oznakowania wraz z doświetleniem wybranych przejść dla pieszych na ulicach miasta Płocka, w miejscach szczególnie niebezpiecznych dla ruchu ulicznego”
data dodania: 2014-08-01
nr ogłoszenia: 513


„Remont nawierzchni ulicy Kutnowskiej w Płocku”
data dodania: 2014-05-15
nr ogłoszenia: 502


Remont drogi wewnętrznej ulicy Kossobudzkiego w Płocku
data dodania: 2014-04-24
nr ogłoszenia: 498


Remont alei Armii Krajowej w Płocku
data dodania: 2014-04-14
nr ogłoszenia: 496


Bieżące utrzymanie drogowych obiektów inżynierskich na terenie miasta Płocka w roku 2014
data dodania: 2013-11-20
nr ogłoszenia: 479


„Remont chodnika na ulicy Brzozowej w Płocku”
data dodania: 2013-10-25
nr ogłoszenia: 473


Dokumenty do pobrania do poniższego ogłoszenia:
1. formularz_OFERTA
2. ogloszenie
3. Wzor_umowy
4. opis_przed._zamow._i_dokumentacja_projekt
 
Przebudowa drogi ul. Strzeleckiej w Płocku polegająca na budowie i przebudowie chodnika wraz z przebudową zjazdów
data dodania: 2013-10-07
nr ogłoszenia: 470


Dokumenty do pobrania do poniższego ogłoszenia:
1. ogloszenie
2. Wzor_umowy
3. formularz_OFERTA
4. opis_przed._zamow._i_dokumentacja_projekt
 
Przebudowa drogi ul. Strzeleckiej w Płocku polegająca na budowie i przebudowie chodnika wraz z przebudową zjazdów”
data dodania: 2013-10-01
nr ogłoszenia: 469


Dokumenty do pobrania do poniższego ogłoszenia:
1. ogloszenie
2. SIWZ_-_Dzial_I
3. Zalaczniki_-_Dzial_II
4. Wzor_umowy-_Dzial_IV
5. Przedmiar_Tymczasowa_organizacja_ruchu_i_tablice
6. ST
7. Zal._2_Branza_drogowa_wraz_z_zielenia
8. ZESTAWIENIE_ZNAKOW
9. 2_Branza_drogowa_wraz_z_zielenia
10. 3_Branza_elektryczna_-_przebudowa_oswietlenia_ulicznego
11. 4_Branza_elektryczna_-_usuniecie_kolizji
12. 5_Branza_teletechniczna
13. 6_Branza_sanitarna_-_przebudowa_kanalizacji_deszczowej
14. 8_Branza_sanitarna_-_przebudowa_wodociagu
15. 9_Docelowa_organizacja_ruchu_-_oznakowanie_pionowe_i_poziome
16. 10.1_Przedmiar_-_Branza_drogowa,_Docelowa_organizacja_ruchu
17. 10.2_Przedmiar_-_Branza_elektryczna_-_przebudowa_oswietlenia_ulicznego...
18. 10.3_Przedmiar_-_Branza_elektryczna_-_usuniecie_kolizji
19. 10.4_Przedmiar_-_Branza_teletechniczna
20. 10.5_Przedmiar_-_Branla_sanitarna_-_przebudowa_kanalizacji_deszczowej...
21. 10.7_Przedmiar_-_Branza_sanitarna_-_przebudowa_wodociagu
22. 10.5_Przedmiar_-_Branza_sanitarna_-_przebudowa_kanalizacji_deszczowej....
23. zmiana_ogloszenia
24. zapytanie_i_odpowiedzi
25. Badania_geotechniczne_dla_11_skrzyzowan
26. PB_PW_KON_Teletechnika_poprawiony
 
Przebudowa skrzyżowania ul. Dobrzyńskiej z ul. Medyczną w Płocku - UWAGA! Zmiana terminu składania ofert.
data dodania: 2013-09-20
nr ogłoszenia: 468


Remont ulicy Zglenickiego w Płocku
data dodania: 2013-09-13
nr ogłoszenia: 466


Remont nawierzchni ulicy Szpitalnej i Kutnowskiej w Płocku
data dodania: 2013-08-06
nr ogłoszenia: 464


Dokumenty do pobrania do poniższego ogłoszenia:
1. Armii_Krajowej_-_Sucharskiego_Przedmiar
2. Armii_Krajowej_-_Sucharskiego_Pusty
3. Chopina-Kopernika_Przedmiar
4. Chopina-Kopernika_Pusty
5. Gwardii_Ludowej_-_Rutskich_Przedmiar
6. Gwardii_Ludowej_-_Rutskich_Pusty
7. Jana_Pawla_II_Przedmiar
8. Jana_Pawla_II_Pusty
9. Kolejowa_-_Polomarket_Przedmiar
10. Medyczna_-_Zamenhoffa_Przedmiar
11. Medyczna_-_Zamenhoffa_Pusty
12. Pilsudskiego_-_Podchorazych_Przedm1
13. Pilsudskiego_-_Podchorazych_Pusty1
14. Wyszogrodzka_-_Morelowa_Przedmiar
15. Wyszogrodzka_-_Morelowa_Pusty
16. Kolejowa_-_Polomarket_Pusty
17. PB_Armii_Krajowej_Sucharskiego
18. PB_Chopina_Kopernika
19. PB_Gwardii_Ludowej_Rutskiech
20. PB_Jana_Pawa_Wisniewskiego
21. PB_Jana_Pawla_Wisniewskiego
22. PB_Medyczna_Zamenhofa
23. PB_Pilsudskiego_Podchorazych
24. PB_Wyszogrodzka_Morelowa
25. PB_Kolejowa_Polomarket
26. SIWZ_budowa_aktywnego_oznakowania
27. Wzor_umowy_-_doswietlenie_przejsc
28. Opis_przedmiotu_zamowienia.
29. Specyfikacja_Armii_Krajowej_Sucharskiego
30. Specyfikacja_Chopina_Kopernika
31. Specyfikacja_Gwardii_Ludowej_Rutskich
32. Specyfikacja_Kolejowa_Polomarket
33. Specyfikacja_Jana_Pawla_Wisniewskiego
34. Specyfikacja_Medyczna_Zamenhofa
35. Specyfikacja_Pilsudskiego_Podchorazych
36. Specyfikacja_Wyszogrodzka_Morelowa
37. ogloszenie
38. zapytanie.
 
Budowa aktywnego oznakowania wraz z doświetleniem przejść dla pieszych
data dodania: 2013-07-12
nr ogłoszenia: 457


Rozbudowa oświetlenia ulicznego ul. Nizinnej i Jordanowskiej w Płocku
data dodania: 2013-06-28
nr ogłoszenia: 456


Budowa odcinka ulicy Zubrzyckiego w Płocku
data dodania: 2013-06-19
nr ogłoszenia: 454


Przebudowa oświetlenia ulicznego ul. Okrzei i Piekarskiej w Płocku
data dodania: 2013-05-31
nr ogłoszenia: 453


„Przebudowa elementów pasa drogowego dróg na terenie miasta Płocka w zakresie budowy ścieżki rowerowej wraz z chodnikiem w ulicy Chopina”


data dodania: 2013-04-02
nr ogłoszenia: 448


Dokumenty do pobrania do poniższego ogłoszenia:
1. ogloszenie_Mazura
2. SIWZ_Mazura
3. Wzor_umowy_Mazura
4. Mazura_IBIOZ
5. Mazura_OR_stala
6. Mazura_PB
7. Mazura_PW
8. Mazura_SST
9. Przedmiar.
 
Przebudowa ulicy Mazura w Płocku
data dodania: 2013-03-28
nr ogłoszenia: 447


„Budowa Systemu Informacji Miejskiej poziomu P1 i P4 oraz poziomu P2 w wyznaczonym obszarze miasta Płocka”.
data dodania: 2013-02-19
nr ogłoszenia: 436


„Przebudowa skrzyżowań w ciągu komunikacyjnym Alei Piłsudskiego – Jachowicza – Kobylińskiego w Płocku – Etap I”

data dodania: 2013-02-19
nr ogłoszenia: 434


Rozbudowa oświetlenia ul. Czerwonych Kosynierów w Płocku
data dodania: 2013-02-19
nr ogłoszenia: 432


„Przebudowa alei Jana Pawła II łącznie ze skrzyżowaniami z ul. Wyszogrodzką i Czwartaków w Płocku – Etap II (Podolszyce Zachód)”
data dodania: 2013-02-13
nr ogłoszenia: 431


Dokumenty do pobrania do poniższego ogłoszenia:
1. wzor_umowy_PADLEWSKIEGO
2. PRZEDMIAR_ROBOT_Padlewskiego
3. zalaczniki
4. gr.opr.
5. gr.opracow.
6. granice_opracowania
7. 1
8. 2
9. 3
10. 4
11. 5
12. 6
13. 7
14. 8
15. 9
16. 10
17. 12
18. 13
19. 13.1
20. 13.2
21. 14
22. Opis_techniczny_-_Opis_przedmiotu_zamowienia_Zalacznik_nr_3
 
Płock dnia 29.11.2012 roku
MZD.DZ.395.76.2012.AT

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI
PONIŻEJ 14 000 EURO


ZAMAWIAJĄCY – Miejski Zarząd Dróg w Płocku zaprasza do składania ofert na realizację zadania p.n.: „ Remont chodnika przy ulicy Padlewskiego w Płocku”.

Szczegółowe informacje dot. zamówienia zawierają: opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 3 wraz z dokumentacją techniczną oraz wzór umowy – Załącznik nr 4 dostępne na stronie internetowej www.mzd-plock.eu
Termin realizacji zamówienia – do 21 grudnia 2012 roku.
Okres gwarancji – minimum 36 miesięcy

I. O udzielenie w. w. zamówienia może ubiegać się Wykonawca, którzy wykaże, że:

- posiada co najmniej 1 osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej
- zrealizował zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną, polegającą na wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej.
Oferta powinna zawierać:

1.Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert ( oryginał lub kopia poświadczona ”za zgodność z oryginałem”)
2.Formularz ofertowy - Załącznik nr 1 – oryginał -z podpisem i pieczątką osób uprawnionych - zawierający: nazwę i adres Wykonawcy, cenę brutto za całość zadania, termin realizacji zamówienia, stawkę podatku VAT, okres gwarancji
3.Wykaz wykonanych robót budowlanych - Załącznik nr 2. Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
4.Uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi, w specjalności drogowej oraz aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej , zgodnie z ustawą o samorządach zawodowych architektów i inżynierów budownictwa oraz urbanistów ( Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 ze zm. ) – kopia poświadczona „za zgodność z oryginałem”.
5.Pełnomocnictwo osoby lub osób uczestniczących w postępowaniu, jeżeli nie wynika to bezpośrednio z załączonych dokumentów. Pełnomocnictwo winno być w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

Miejsce i termin składania ofert
Miejski Zarząd Dróg w Płocku ul. Bielska 9/11 09- 400 Płock, Biuro Obsługi Klienta – do dnia 05.12.2012 r. do godz. 10:00.
Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego oraz oznaczyć:
Oferta na realizację zadania p.n. „ Remont chodnika przy ulicy Padlewskiego w Płocku”.


Wykaz załączników:
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 - Wykaz robót budowlanych
Załącznik nr 3 - Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 4 - Wzór umowy

Sporządziła : Aldona Tomaszewska – Kiełbasa
Płock, dn. 29.11.2012 rok

data dodania: 2012-11-30
nr ogłoszenia: 412


Płock dnia 14.11.2012 roku
MZD.DZ.395.66.2012.AT

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI
PONIŻEJ 14 000 EURO

ZAMAWIAJĄCY – Miejski Zarząd Dróg w Płocku zaprasza do składania ofert na realizację zadania p.n.: „Remont chodnika przy ulicy Sienkiewicza w Płocku ”.

Szczegółowe informacje dot. zamówienia zawierają: opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 3 wraz z dokumentacją techniczną oraz wzór umowy – Załącznik nr 4 dostępne na stronie internetowej www.mzd-plock.eu
Termin realizacji zamówienia – do 15 grudnia 2012 roku.
Okres gwarancji – minimum 36 miesięcy

I. O udzielenie w. w. zamówienia może ubiegać się Wykonawca, którzy wykaże, że:

- posiada co najmniej 1 osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej
- zrealizował zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną, polegającą na wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej.
Oferta powinna zawierać:

1.Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert ( oryginał lub kopia poświadczona ”za zgodność z oryginałem”)
2.Formularz ofertowy - Załącznik nr 1 – oryginał - z podpisem i pieczątką osób uprawnionych - zawierający: nazwę i adres Wykonawcy, cenę brutto za całość zadania, termin realizacji zamówienia, stawkę podatku VAT, okres gwarancji
3.Wykaz wykonanych robót budowlanych - Załącznik nr 2. Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
4.Uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi, w specjalności drogowej oraz aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej , zgodnie z ustawą o samorządach zawodowych architektów i inżynierów budownictwa oraz urbanistów ( Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 ze zm. ) – kopia poświadczona „za zgodność z oryginałem”.
5.Pełnomocnictwo osoby lub osób uczestniczących w postępowaniu, jeżeli nie wynika to bezpośrednio z załączonych dokumentów. Pełnomocnictwo winno być w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

Miejsce i termin składania ofert
Miejski Zarząd Dróg w Płocku ul. Bielska 9/11 09- 400 Płock, Biuro Obsługi Klienta – do dnia 20.11.2012 r. do godz. 12:00.

Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego oraz oznaczyć:
Oferta na realizację zadania p.n. Remont chodnika przy ulicy Sienkiewicza w Płocku

Wykaz załączników:
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 - Wykaz robót budowlanych
Załącznik nr 3 - Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 4 - Wzór umowy


Sporządziła : Aldona Tomaszewska – Kiełbasa
Płock, dn. 14.11.2012

data dodania: 2012-11-14
nr ogłoszenia: 404


Płock dnia 14.11.2012 roku
MZD.DZ.395.64.2012.AT

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI
PONIŻEJ 14 000 EURO

ZAMAWIAJĄCY – Miejski Zarząd Dróg w Płocku zaprasza do składania ofert na realizację zadania p.n.: „ Przebudowa ulicy Kutnowskiej w Płocku na odcinku do 100 mb”.

Szczegółowe informacje dot. zamówienia zawierają: opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 4 wraz z dokumentacją techniczną, wzór umowy – Załącznik nr 5 oraz inne dokumenty dostępne na stronie internetowej www.mzd-plock.eu
Termin realizacji zamówienia – do 15 grudnia 2012 roku.
Okres gwarancji – minimum 36 miesięcy

I. O udzielenie w. w. zamówienia może ubiegać się Wykonawca, którzy wykaże, że:

- posiada co najmniej 1 osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej
- zrealizował zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie - co najmniej jedną robotę budowlaną, polegającą na wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej.

Oferta powinna zawierać:

1.Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert ( oryginał lub kopia poświadczona ”za zgodność z oryginałem”)
2.Formularz ofertowy - Załącznik nr 1 – oryginał - z podpisem i pieczątką osób uprawnionych - zawierający: nazwę i adres Wykonawcy, termin realizacji zamówienia, stawkę podatku VAT, okres gwarancji , cenę brutto za całość zadania ( tj. na podstawie wyliczonej w kosztorysie ofertowym ( Załącznik nr 2) wartości netto za wykonanie robót - Wykonawca powinien obliczyć wartość brutto i wpisać ją do formularza oferty – Załącznik nr 1
3.Kosztorys ofertowy – Załącznik nr 2 z podpisem i pieczątką osób uprawnionych
4.Wykaz wykonanych robót budowlanych - Załącznik nr 3. Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
5.Uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi, w specjalności drogowej oraz aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej , zgodnie z ustawą o samorządach zawodowych architektów i inżynierów budownictwa oraz urbanistów ( Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 ze zm. ) – kopia poświadczona „za zgodność z oryginałem”.
6.Pełnomocnictwo osoby lub osób uczestniczących w postępowaniu, jeżeli nie wynika to bezpośrednio z załączonych dokumentów. Pełnomocnictwo winno być w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

Miejsce i termin składania ofert
Miejski Zarząd Dróg w Płocku ul. Bielska 9/11 09- 400 Płock, Biuro Obsługi Klienta – do dnia 19.11.2012 r. do godz. 13.00.

Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego oraz oznaczyć:
Oferta na realizację zadania p.n. Przebudowa ulicy Kutnowskiej w Płocku na odcinku do 100 mb”.


Wykaz załączników:
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 - Kosztorys ofertowy
Załącznik nr 3 - Wykaz robót budowlanych
Załącznik nr 4 - Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 5 - Wzór umowy

Sporządziła: Aldona Tomaszewska-Kiełbasa
Płock dn. 14.11.2012 rok

data dodania: 2012-11-14
nr ogłoszenia: 403


Dokumenty do pobrania do poniższego ogłoszenia:
1. zalaczniki
2. Wzor_umowy
3. dokumentacja_techniczna
 
Płock, dnia 14.11.2012 r.
MZD-DZ.395.62.1.2012.MW

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI
PONIŻEJ 14 000 EURO

Zamawiający – Miejski Zarząd Dróg, na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami), zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.: „Remont chodnika na ulicy Zielonej w Płocku”.

1. Przedmiot zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest remont chodnika na ulicy Zielonej w Płocku.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Dokumentacja techniczna.
Termin realizacji zamówienia – do 15 grudnia 2012 r.
Okres gwarancji i rękojmi – minimum 36 miesięcy.

2. O zamówienie może się ubiegać Wykonawca, który wykaże, że:
1) posiada doświadczenie zawodowe niezbędne do wykonania zamówienia, tj. zrealizował zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną, polegającą na wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej
2) posiada osoby zdolne do wykonania zamówienia, tj.: dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, w specjalności drogowej.

3. Dokumenty, które należy załączyć do oferty:
1) formularz oferty,
2) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (oryginał lub kopia poświadczona „za zgodność z oryginałem”),
3) pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę, jeżeli nie wynika ono bezpośrednio z załączonych dokumentów. Pełnomocnictwo musi być w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.
4) wykaz wykonanych robót budowlanych; do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone,
5) uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi, w specjalności drogowej oraz aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, zgodnie z ustawą o samorządach zawodowych architektów i inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz. 42 ze zm.) – kopia poświadczona „za zgodność z oryginałem”.

Ofertę należy złożyć w Biurze Podawczym Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku, ul. Bielska 9/11 do dnia 19.11.2012 r. do godz. 1200.
Zatwierdził:
W załączeniu:
1) Formularz Oferty
2) Wykaz wykonanych robót budowlanych
3) Dokumentacja techniczna
4) Wzór umowy

Sporządziła: Monika Więcek tel. (24) 364 01 38
14.11.2012 r.

data dodania: 2012-11-14
nr ogłoszenia: 399


Dokumenty do pobrania do poniższego ogłoszenia:
1. zalaczniki
2. Wzor_umowy
3. Opis_przedmiotu_zamowienia_Gradowskiego
4. mapka
5. opis
 
MZD.DZ.395.63.1.2012.MŚ Płock, dn.14.11.2012 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI
PONIŻEJ 14 000 EURO

ZAMAWIAJĄCY – Gmina Miasto Płock - Miejski Zarząd Dróg w Płocku na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zaprasza do składania ofert na.: „Remont chodnika na ul. Gradowskiego”
Szczegółowe informacje dot. zamówienia zawierają: opis przedmiotu zamówienia oraz wzór umowy.
Termin realizacji zamówienia – do 15 grudnia 2012 r.
Termin gwarancji i rękojmi min. 36 miesięcy.

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. Wykonali zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej.
2. Dysponują co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej.

Oferta powinna zawierać:
1. Załącznik nr 1 –„ Formularz ofertowy” z podpisem i pieczątką osób uprawnionych .
2. Uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej oraz aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
3. Załącznik nr 2 „Wykaz robót”- zawierający wykaz wykonanych robót wraz z dokumentami potwierdzającymi, że ww. roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.


Miejsce i termin składania ofert
Miejski Zarząd Dróg w Płocku ul. Bielska 9/11 09- 400 Płock, Biuro Obsługi Klienta – do dnia 19 .11.2012 r. do godz. 10.00.

Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego oraz oznaczyć:
Oferta na: Remont chodnika na ul. Gradowskiego
Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
- Roman Szóstak - tel. (24) 364-01-34 - w godz. pracy Miejskiego Zarządu Dróg - w zakresie przedmiotu zamówienia
- Magdalena Śmigielska , tel. (24) 364–01-38 w godz. pracy Miejskiego Zarządu Dróg.Wykaz załączników:
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 - Wykaz robót
Załącznik nr 3 - Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 4 - Wzór umowy


data dodania: 2012-11-14
nr ogłoszenia: 398


Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.mzd-plock.eu--------------------------------------------------------------------------------


Płock: Remont chodnika przy ulicy Małej oraz remont chodnika przy ulicy Ostatniej w Płocku.
Numer ogłoszenia: 427828 - 2012; data zamieszczenia: 31.10.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlaneZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zarząd Dróg , ul. Bielska 9/11, 09-400 Płock, woj. mazowieckie, tel. (0-24) 364 01 20, faks (0-24) 367 19 10.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzd-plock.eu
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont chodnika przy ulicy Małej oraz remont chodnika przy ulicy Ostatniej w Płocku..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Remont chodnika przy ulicy Małej oraz remont chodnika przy ulicy Ostatniej w Płocku..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 21.12.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek zostanie spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: co najmniej jedną robotę budowlaną, polegającą na wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej, na powierzchni minimum 200 m 2. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże jego spełnienie na podstawie jednej umowy.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

warunek zostanie spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje: - co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej Zamawiający dopuszcza uprawnienia budowlane odpowiadające w. w. uprawnieniom, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Wypełniony formularz oferty - Załącznik Nr 1 do SIWZ. 2.Kosztorys ofertowy - Załącznik nr 2 do SIWZ 3.Wykaz części zamówienia których wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom - Załącznik nr 7 do SIWZ. Brak załącznika lub jego nie wypełnienie będzie oznaczało, że Wykonawca wykona zamówienie siłami własnymi. 4.Pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę, jeżeli nie wynika to bezpośrednio z załączonych dokumentów ( należy jednak dołączyć dokumenty, z których wynikać będzie ciągłość i prawidłowość udzielonych pełnomocnictw - odpisy z właściwego rejestru). Załączone do oferty pełnomocnictwo winno być w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1) terminu realizacji zamówienia, w przypadku: a)zmian będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiającego, konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, b)wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, uniemożliwiających prowadzenie robót, potwierdzonych przez Inspektora nadzoru wpisem do Dziennika budowy, c)zmian będących następstwem działań organów administracji, w szczególności: przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, itp., odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. na skutek błędów w dokumentacji projektowej, konieczność uzyskania wyroku sądowego, lub innego orzeczenia sądu lub organu, którego konieczności nie przewidywano przy zawieraniu umowy, d)zmian spowodowanych warunkami geologicznymi, terenowymi, archeologicznymi, wodnymi, itp., w szczególności: odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych i inne przeszkody, e)wystąpienia zamówień (robót) dodatkowych,f)wstrzymania robót lub przerw w robotach powstałych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego g) innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujących niemożliwością prowadzenia działań w celu wykonania umowy. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej, termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty. 2) osób określonych w § 6 umowy dla przedmiotowego zamówienia 3) wynagrodzenia w następujących przypadkach: a) w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT b) w przypadkach o których mowa w § 5 ust 10, 11, 12, c) w przypadku zmian ilości jednostek przedmiarowych określonych w kosztorysie ofertowym

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mzd-plock.eu
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: www.mzd-plock.eu.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.11.2012 godzina 10:00, miejsce: Miejski Zarząd Dróg ul. Bielska 9/11, 09-400 Płock, Biuro Podawcze.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


data dodania: 2012-10-31
nr ogłoszenia: 396


Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.mzd-plock.eu

Płock: Przebudowa alei Jana Pawła II łącznie ze skrzyżowaniami z ul. Wyszogrodzką i Czwartaków w Płocku - Etap I - część wschodnia
Numer ogłoszenia: 376766 - 2012; data zamieszczenia: 02.10.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zarząd Dróg , ul. Bielska 9/11, 09-400 Płock, woj. mazowieckie, tel. (0-24) 364 01 20, faks (0-24) 367 19 10.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzd-plock.eu
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa alei Jana Pawła II łącznie ze skrzyżowaniami z ul. Wyszogrodzką i Czwartaków w Płocku - Etap I - część wschodnia.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa alei Jana Pawła II łącznie ze skrzyżowaniami z ul. Wyszogrodzką i Czwartaków w Płocku - Etap I - Część wschodnia (zgodnie z Kosztorysem ofertowym).

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający zastrzega sobie prawo udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień i zgodnych z przedmiotem zamówienia o wartości nie przekraczającej 10 % wartości zamówienia podstawowego.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.12.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 20 000,00 złotych.

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca musi wykazać, że posiada doświadczenie zawodowe niezbędne do wykonania zamówienia, tj. zrealizował w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej: - jedną robotę budowlaną, polegającą na budowie, przebudowie lub remoncie drogi publicznej o nawierzchni bitumicznej wraz z infrastrukturą w zakresie sygnalizacji świetlnej, na terenie miasta, o wartości minimum 700 000,00 złotych brutto. (Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże się w/w robotą budowlaną zrealizowaną na podstawie jednej umowy).

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca musi wykazać, że posiada potencjał techniczny niezbędny do wykonania zamówienia, tj. dysponuje następującymi narzędziami, wyposażeniem zakładu i urządzeniami: a)wytwórnia (otaczarnia) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym z automatycznym komputerowym sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno - asfaltowych, z możliwością dozowania dodatków adhezyjnych, granulatu asfaltowego i stabilizatora, wyposażonej w silos izolowany termicznie na gotową mieszankę o pojemności nie mniejszej niż połowa wydajności godzinowej - 1 szt., b)rozkładarki gąsienicowe z elektronicznym sterowaniem równością rozkładanej warstwy, podgrzewaną płytą wibracyjną - 1 szt., c)frezarka na zimno - 1 szt., d)skrapiarka do bitumu - 1 szt., e)walce stalowe gładkie - 2 szt., f)szczotki mechaniczne i/lub inne urządzenia czyszczące, g)samochody samowyładowcze z odpowiednim pokryciem do przewozu mieszanek MMA - 3 szt.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca musi wykazać, że posiada osoby zdolne do wykonania zamówienia, tj. dysponuje osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, w specjalnościach: a) drogowej, b) instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. (Zamawiający dopuszcza uprawnienia budowlane odpowiadające w/w uprawnieniom, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów).

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1)formularz oferty stanowiący załącznik Nr 1 do SIWZ, 2)kosztorys ofertowy - załącznik nr 7 do SIWZ, 3)upoważnienie osoby lub osób podpisujących ofertę jeżeli nie wynika ono bezpośrednio z załączonych dokumentów - załączone upoważnienie musi być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania w umowie następujących zmian: 1) terminu realizacji zamówienia, w przypadku: a)zmian będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiającego, konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, b)wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, uniemożliwiających prowadzenie robót, potwierdzonych przez Inspektora nadzoru wpisem do Dziennika budowy, c)zmian będących następstwem działań organów administracji, w szczególności: przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, itp., odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej, konieczność uzyskania wyroku sądowego, lub innego orzeczenia sądu lub organu, którego konieczności nie przewidywano przy zawieraniu umowy, d)zwłoki instytucji opiniujących i uzgadniających, e)zmian spowodowanych warunkami geologicznymi, terenowymi, archeologicznymi, wodnymi, itp., w szczególności: odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych i inne przeszkody, f)wystąpienia zamówień (robót) dodatkowych i uzupełniających, g)innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujących niemożliwością prowadzenia działań w celu wykonania umowy. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty. 2)osób (§ 7 umowy), realizujących przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, zgodnymi z SIWZ, 3)wynagrodzenia w następujących przypadkach: a)określonych w § 5 ust. 6,7,8; b)zmian ilości jednostek przedmiarowych określonych w kosztorysie ofertowym (§ 5 ust. 1); W przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych powyżej wynagrodzenie może ulec odpowiednio zmniejszeniu lub zwiększeniu, przy czym warunkiem wprowadzenia zmiany jest sporządzenie podpisanego przez Strony Protokołu konieczności określającego przyczyny tej zmiany. c)ustawowej zmiany podatku VAT - zgodnie obowiązującą ustawą o podatku od towarów i usług.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mzd-plock.eu
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Zarząd Dróg w Płocku ul. Bielska 9/11 09 - 400 Płock.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.10.2012 godzina 10:00, miejsce: Biuro Podawcze Miejskiego Zarządu Dróg.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

data dodania: 2012-10-02
nr ogłoszenia: 392


Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.mzd-plock.eu

Płock: Budowa chodnika na ul. Raczkowizna w Płocku
Numer ogłoszenia: 339268 - 2012; data zamieszczenia: 10.09.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zarząd Dróg , ul. Bielska 9/11, 09-400 Płock, woj. mazowieckie, tel. (0-24) 364 01 20, faks (0-24) 367 19 10.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzd-plock.eu
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa chodnika na ul. Raczkowizna w Płocku.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa chodnika na ul. Raczkowizna w Płocku, zgodnie z dokumentacja techniczną stanowiacą Rozdział III SIWZ.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający zastrzega sobie prawo udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, polegajacych na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień i zgodnych z przedmiotem zamówienia o wartości nie przekraczającej 20 % wartosci zamówienia podstawowego.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 1.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wadium nie jest wymagane

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca musi wykazać, że posiada doświadczenie zawodowe niezbędne do wykonania zamówienia, tj. zrealizował zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną, polegającą na wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej, na powierzchni minimum 1 000 m2.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca musi wykazać, że posiada osoby zdolne do wykonania zamówienia, tj.: dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, w specjalności drogowej. Zamawiający dopuszcza uprawnienia budowlane odpowiadające w/w uprawnieniom, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1)formularz oferty stanowiący załącznik Nr 1 do SIWZ, 2)upoważnienie osoby lub osób podpisujących ofertę jeżeli nie wynika ono bezpośrednio z załączonych dokumentów - załączone upoważnienie musi być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania w umowie następujących zmian: 1) terminu realizacji zamówienia w przypadku: a)zmian będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiającego, konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w Dokumentacji technicznej, b)wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, uniemożliwiających prowadzenie robót, potwierdzonych przez inspektora nadzoru wpisem do dziennika budowy, c)zmian będących następstwem działań organów administracji, w szczególności: przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, itp. odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej, konieczność uzyskania wyroku sądowego, lub innego orzeczenia sądu lub organu, którego konieczności nie przewidywano przy zawieraniu umowy, d)zwłoki instytucji opiniujących i uzgadniających, e)zmian spowodowanych warunkami geologicznymi, terenowymi, archeologicznymi, wodnymi itp., w szczególności: odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych i inne przeszkody, f)wystąpienia zamówień (robót) dodatkowych lub uzupełniających, g)inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujące niemożliwością prowadzenia działań w celu wykonania umowy. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty. 2)osób (§ 7 umowy), realizujących przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, zgodnymi z SIWZ, 3)wynagrodzenia w następujących przypadkach: a)określonych w § 5 ust. 6,7. W przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych powyżej wynagrodzenie może ulec odpowiednio zmniejszeniu lub zwiększeniu, przy czym warunkiem wprowadzenia zmiany jest sporządzenie podpisanego przez Strony Protokołu konieczności określającego przyczyny tej zmiany. b)ustawowej zmiany podatku VAT - zgodnie obowiązującą ustawą o podatku od towarów i usług.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mzd-plock.eu
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Zarząd Dróg ul. Bielska 9/11 09 - 400 Płock.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.09.2012 godzina 10:00, miejsce: Biuro Podawcze Miejskiego Zarzadu Dróg ul. Bielska 9/11 09 - 400 Płock.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

data dodania: 2012-09-10
nr ogłoszenia: 387


Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.mzd-plock.eu


Płock: Przebudowa ulicy Dobrzykowskiej w zakresie dostosowania niwelety drogi na odc. budowanego wału w Płocku wraz z wymianą nawierzchni jezdni ulic Dobrzykowskiej i Bielskiej
Numer ogłoszenia: 274398 - 2012; data zamieszczenia: 27.07.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zarząd Dróg , ul. Bielska 9/11, 09-400 Płock, woj. mazowieckie, tel. (0-24) 364 01 20, faks (0-24) 367 19 10.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzd-plock.eu
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa ulicy Dobrzykowskiej w zakresie dostosowania niwelety drogi na odc. budowanego wału w Płocku wraz z wymianą nawierzchni jezdni ulic Dobrzykowskiej i Bielskiej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ulicy Dobrzykowskiej w zakresie dostosowania niwelety drogi na odc. budowanego wału w Płocku wraz z wymianą nawierzchni jezdni ulic Dobrzykowskiej i Bielskiej szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Dział III SIWZ.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadjum w wyskości 50 000,00 zł

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca musi wykazać, iż zrealizował zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej: 1 zamówienie polegające na budowie, przebudowie lub remoncie drogi publicznej o nawierzchni bitumicznej o wartości 1.500.000, 00 zł brutto.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca musi wykazać, że posiada potencjał techniczny niezbędny do wykonania zamówienia, tj. dysponuje następującymi narzędziami, wyposażeniem zakładu i urządzeniami: a) wytwórnia (otaczarnia) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym z automatycznym komputerowym sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno - asfaltowych, z możliwością dozowania dodatków adhezyjnych, granulatu asfaltowego i stabilizatora, wyposażonej w silos izolowany termicznie na gotowa mieszankę o pojemności nie mniejszej niż połowa wydajności godzinowej - 1 szt., b) rozkładarki gąsienicowe z elektronicznym sterowaniem równością rozkładanej warstwy, podgrzewana płyta wibracyjną - 2 szt., c) frezarka na zimno - 2 szt., d) skrapiarka do bitumu - 1 szt., e) walce stalowe gładkie - 3 szt., f) szczotki mechaniczne i/lub inne urządzenia czyszczące, g) samochody samowyładowcze z odpowiednim pokryciem do przewozu mieszanek MMA - 4 szt.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca musi wykazać, że posiada osoby zdolne do wykonania zamówienia, tj. dysponuje co najmniej: a) 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń, b) 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) formularz oferty- Zał. Nr 1 do SIWZ, 2) Pełnomocnictwo /oryginał lub kopia potwierdzona notarialnie/ osoby lub osób podpisujących ofertę - jeżeli uprawnienie do podpisu nie wynika bezpośrednio z załączonych dokumentów, 3) Informacja dot. Podwykonawców - Zał. Nr 7 do SIWZ. Brak załącznika lub jego nie wypełnienie będzie oznaczało, że Wykonawca wykona zamówienie siłami własnymi. 4) Kosztorys ofertowy - Zał. Nr 8 do SIWZ.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania w umowie następujących zmian: 1) terminu realizacji zamówienia w przypadku: a) zmian będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiającego, konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, b) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, uniemożliwiających prowadzenie robót, potwierdzonych przez inspektora nadzoru wpisem do dziennika budowy, c) zmian będących następstwem działań organów administracji, w szczególności: przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, itp. odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej, konieczność uzyskania wyroku sądowego, lub innego orzeczenia sądu lub organu, którego konieczności nie przewidywano przy zawieraniu umowy, d) zwłoki instytucji opiniujących i uzgadniających (np. instytucji opiniujących projekty organizacji ruchu, itp.), e) zmian spowodowanych warunkami geologicznymi, terenowymi, archeologicznymi, wodnymi itp., w szczególności: odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych i inne przeszkody, f) wystąpienia zamówień (robót) dodatkowych, g) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujące niemożliwością prowadzenia działań w celu wykonania umowy. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty. 2) osób (§ 7 umowy), realizujących przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, zgodnymi z SIWZ, 3) wynagrodzenia w następujących przypadkach: a) określonych w § 5 ust. 6,7,8 umowy; b) zmian ilości jednostek przedmiarowych określonych w kosztorysie ofertowym (§ 5 ust. 1 umowy); W przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych powyżej wynagrodzenie może ulec odpowiednio zmniejszeniu lub zwiększeniu, przy czym warunkiem wprowadzenia zmiany jest sporządzenie podpisanego przez Strony Protokołu konieczności określającego przyczyny tej zmiany. c) ustawowej zmiany podatku VAT - zgodnie obowiązującą ustawą o podatku od towarów i usług.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mzd-plock.eu
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Zarząd Dróg ul. Bielska 9/11, 09 - 400 Płock.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.08.2012 godzina 10:00, miejsce: Biuro Podawcze Miejskiego Zarzadu Dróg.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zadanie będzie realizowane przy współudziale w kosztach Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dotacji Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach zadania pn.: Zabudowa przerwy w przegrodzie dolinowej Górki - Jordanów (Etap I - przebudowa ulicy Dobrzykowskiej w zakresie dostosowania niwelety drogi na odcinku budowanego wału). Zadanie w zakresie realizacji Etapu II - Remont odcinka ulicy Bielskiej - będzie dofinansowane z budżetu państwa z rezerwy subwencji ogólnej.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

data dodania: 2012-07-27
nr ogłoszenia: 381


Dokumenty do pobrania do poniższego ogłoszenia:
1. Opis_przedmiotu_zamowienia_budowa_oznakowania.
2. Umowa_przejscia_-_budowa
3. Dabrowskiego_kosztorys_nakladczy
4. Dobrzykowska_kosztorys_nakladczy
5. Dobrzynska_Kredytowa_kosztorys_nakladczy
6. Dobrzynska_Traktowa_kosztorys_nakladczy
7. Dobrzynska_Zglenickiego_kosztorys_nakladczy
8. Dworcowa_kosztorys_nakladczy
9. Bielska_kosztorys_nakladczy
10. Kobylinskiego_kosztorys_nakladczy
11. Kolegialna_kosztorys_nakaldczy
12. Przemyslowa_koszotorys_nakladczy
13. Sienkiewicza_kosztorys_nakladczy
14. PBW_Bielska_Starostwo_UW
15. PBW_Dabrowskiego_Zacisze_UMP
16. PBW_Dobrzykowska_Tokarska_UW
17. PBW_Dobrzynska_Kredytowa_UW
18. PBW_Dobrzynska_Traktowa_UW
19. SIWZ_budowa_oznakowania
20. PBW_Dobrzynska_Zglenickiego_UW
21. PBW_Dworcowa_Lasockiego_UMP
22. PBW_Kobylinskiego_Sklodowska_UW
23. PBW_Kolegialna_pomiedzy_Misjonarska_Gradowskiego_UMP
24. PBW_Przemyslowa_Galeria_Mosty_UMP
25. PBW_Sienkiewicza_Kaczmarskiego_UMP
26. Bielska_Starostwo_specyfikacja
27. Dabrowskiego_Zacisze_specyfikacja
28. Dobrzykowska_Tokarska_specyfikacja
29. Dobrzynska_Kredytowa_specyfikacja
30. Dobrzynska_Traktowa_specyfikacja
31. Dobrzynska_Zglenickiego_specyfikacja
32. Dworcowa_Lasockiego_specyfikacja
33. Kobylinskiego_Sklodowskiej_specyfikacja
34. Kolegialna_specyfikacja
35. Przemyslowa_Galeria_Mosty_specyfikacja
36. Sienkiewicza_Kaczmarskiego_specyfikacja
37. PBW_Dobrzykowska_Tokarska_UMP
 
Płock: Budowa aktywnego oznakowania wraz z doświetleniem przejść dla pieszych
Numer ogłoszenia: 262510 - 2012; data zamieszczenia: 20.07.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zarząd Dróg , ul. Bielska 9/11, 09-400 Płock, woj. mazowieckie, tel. (0-24) 364 01 20, faks (0-24) 367 19 10.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzd-plock.eu

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa aktywnego oznakowania wraz z doświetleniem przejść dla pieszych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Budowa aktywnego oznakowania wraz z doświetleniem przejść dla pieszych.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: -

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: Wykonawca musi wykazać, iż zrealizował zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej: 1 zamówienie polegające na budowie lub przebudowie: - sygnalizacji świetlnej lub/i - aktywnego oznakowania pionowego lub/i - doświetlenia przejść dla pieszych o wartości min. 100.000,00 zł. brutto.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: Wykonawca musi wykazać, że posiada osobę zdolną do wykonania zamówienia, tj. dysponuje co najmniej: a) 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) formularz oferty- Zał nr 1 do SIWZ 2) Pełnomocnictwo /oryginał lub kopia potwierdzona notarialnie / osoby lub osób podpisujących ofertę - jeżeli uprawnienie do podpisu nie wynika bezpośrednio z załączonych dokumentów. 3) Informacja dot. Podwykonawców - Zał. Nr 6 do SIWZ. Brak załącznika lub jego niewypełnienie będzie oznaczało, że Wykonawca wykona zamówienie siłami własnymi

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian w umowie w zakresie: 1) osób określonych w § 6 ust. 1 i 2. 2) wynagrodzenia w przypadku: a) ustawowej zmiany podatku VAT. b) określonym w § 5 ust. 1 3) terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku wystąpienia poniższych okoliczności: a) zaistnienie działań wojennych, aktów terroryzmu, rewolucji, przewrotu wojskowego lub cywilnego, wojny domowej, skażeń radioaktywnych, z wyjątkiem tych, które mogą być spowodowane użyciem ich przez wykonawcę, b) zaistnienie klęski żywiołowej, jak huragany, powodzie, trzęsienie ziemi, bunty, niepokoje, strajki, c) zaistnienie niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót, potwierdzonych przez inspektora nadzoru wpisem do dziennika budowy, d) uzasadnionej przerwy w wykonywaniu robót, powstałej z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, o okres równy tej przerwie,

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mzd-plock.eu
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Zarząd Dróg, Biuro Podawcze ul.Bielska 9/11 09-400 Płock.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.08.2012 godzina 10:00, miejsce: Miejski Zarząd Dróg, Biuro Podawcze ul.Bielska 9/11 09-400 Płock Otwarcie ofert odbędzie się o godz. 10:15 w sali 107.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są: Magdalena Śmigielska /Aldona Tomaszewska - w dni robocze w godzinach 7.30 - 14.30 tel. 024 364 01 38, fax. 024 367 19 10 ,pok. 210, Mariusz Sapiński - w dni robocze w godzinach 7.30 - 15.30 tel. 024 364 01 39, fax. 024 367 19 10 ,pok. 111, / w zakresie przedmiotu zamówienia/..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
data dodania: 2012-07-20
nr ogłoszenia: 380


--------------------------------------------------------------------------------


Płock: Odnowa nawierzchni ulic na terenie miasta Płocka. Budowa i remont chodników oraz budowa ścieżki rowerowej na ulicach miasta Płocka.
Numer ogłoszenia: 209822 - 2012; data zamieszczenia: 19.06.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlaneZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zarząd Dróg , ul. Bielska 9/11, 09-400 Płock, woj. mazowieckie, tel. (0-24) 364 01 20, faks (0-24) 367 19 10.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzd-plock.eu
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odnowa nawierzchni ulic na terenie miasta Płocka. Budowa i remont chodników oraz budowa ścieżki rowerowej na ulicach miasta Płocka..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Odnowa nawierzchni ulic na terenie miasta Płocka. Budowa i remont chodników oraz budowa ścieżki rowerowej na ulicach miasta Płocka..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.10.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca przed upływem terminu składania ofert jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 40 000,00 złotych

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

warunek zostanie spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, - co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na wykonaniu nawierzchni bitumicznej na drodze publicznej na powierzchni minimum 15 000 m² i - co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej na drodze publicznej na powierzchni minimum 1 500 m²

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

warunek zostanie spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje: - co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej Zamawiający dopuszcza uprawnienia budowlane odpowiadające w. w. uprawnieniom, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Wypełniony formularz oferty - Załącznik Nr 1 do SIWZ. 2.Kosztorys ofertowy - Załącznik nr 2 do SIWZ 3.Wykaz części zamówienia których wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom - Załącznik nr 7 do SIWZ Brak załącznika lub jego nie wypełnienie będzie oznaczało, że Wykonawca wykona zamówienie siłami własnymi. 4.Pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę, jeżeli nie wynika to bezpośrednio z załączonych dokumentów ( należy jednak dołączyć dokumenty, z których wynikać będzie ciągłość i prawidłowość udzielonych pełnomocnictw - odpisy z właściwego rejestru). Załączone do oferty pełnomocnictwo winno być w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

a)osób określonych w § 7 wzoru umowy dla przedmiotowego zamówienia b)terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku wystąpienia poniższych okoliczności: - zaistnienie działań wojennych, aktów terroryzmu, rewolucji, przewrotu wojskowego lub cywilnego, wojny domowej, - zaistnienie klęski żywiołowej, jak huragany, powodzie, trzęsienie ziemi, bunty, niepokoje, strajki, - wystąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót, potwierdzonych przez inspektora nadzoru wpisem do dziennika budowy - wstrzymania robót lub przerw w robotach powstałych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego - wystąpienia robót dodatkowych b) wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT c) wynagrodzenia w przypadkach o których mowa w § 5 ust. 10,11,12 wzoru umowy d) wynagrodzenia w przypadku zmian ilości jednostek przedmiarowych określonych w kosztorysie ofertowym

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mzd-plock.eu
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: www.mzd-plock.eu.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.07.2012 godzina 10:00, miejsce: Miejski Zarząd Dróg w Płocku, ul. Bielska 9/11, 09-400 Płock, Biuro Podawcze.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


data dodania: 2012-06-19
nr ogłoszenia: 374


Płock: Utwardzenie powierzchni gruntu ul. Św. Wojciecha
Numer ogłoszenia: 175766 - 2012; data zamieszczenia: 28.05.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zarząd Dróg , ul. Bielska 9/11, 09-400 Płock, woj. mazowieckie, tel. (0-24) 364 01 20, faks (0-24) 367 19 10.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzd-plock.eu

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Utwardzenie powierzchni gruntu ul. Św. Wojciecha.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Utwardzenie nawierzchni gruntu ul. Św. Wojciecha.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień i zgodnych z przedmiotem zamówienia w wysokości nie przekraczającej 30% wartości zamówienia podstawowego.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 2.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: -

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca musi wykazać, iż zrealizował należycie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej: - 1 zamówienie polegające na wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej na powierzchni min. 300 m2. oraz - 1 zamówienie polegające na wykonaniu sieci kanalizacji deszczowej i/lub sanitarnej o wartości min. 10.000,00 zł brutto

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca musi wykazać, że posiada osobę zdolną do wykonania zamówienia, tj. dysponuje co najmniej: a) 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej. b) 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) formularz oferty- Zał nr 1 do SIWZ 2) Pełnomocnictwo /oryginał/ osoby lub osób podpisujących ofertę - jeżeli uprawnienie do podpisu nie wynika bezpośrednio z załączonych dokumentów. 3) Informacja dot. Podwykonawców - Zał. Nr 6 do SIWZ. Brak załącznika lub jego nie wypełnienie będzie oznaczało, że Wykonawca wykona zamówienie siłami własnymi

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania w umowie następujących zmian: 1) terminu realizacji zamówienia w przypadku: a) wstrzymania robót lub przerw w robotach powstałych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, b) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, uniemożliwiających prowadzenie robót, potwierdzonych przez inspektora nadzoru wpisem do dziennika budowy. 2) osób określonych w § 7, 3) wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mzd-plock.eu
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Zarząd Dróg Biuro Podawcze ul. Bielska 9/11 09-400 Płock.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.06.2012 godzina 10:00, miejsce: Miejski Zarząd Dróg Biuro Podawcze ul. Bielska 9/11 09-400 Płock Otwarcie ofert odbędzie się o godz. 10:15 w sali 07.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są: Magdalena Śmigielska - w dni robocze w godzinach 730 - 1430 tel. 024 364 01 38, fax. 024 367 19 10 ,pok. 210, Izabela Cijarska - w dni robocze w godzinach 730 - 1530 tel. 024 364 01 31, fax. 024 367 19 10 ,pok. 111, / w zakresie przedmiotu zamówienia/..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


data dodania: 2012-05-28
nr ogłoszenia: 368


© 2006 Miejski Zarząd Dróg w Płocku