Logowanie użytkownika

login

hasło

zaloguj | rejestracja

odzyskanie hasła

Miejski Zarząd Dróg w Płocku
ul. Bielska 9/11,
tel. 024 364 01 20, tel./fax 024 367 19 10
NIP 774-18-78-900, Regon 610209280
Godziny pracy: 7.30 - 15.30
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadań pn.: 1) „Przebudowa ulicy „Sierpeckiej” 2) „Przebudowa ulicy Zglenickiego” 3) „Przebudowa ulicy Bartoszewskiego”
link:https://platformazakupowa.pl/transakcja/725865
data dodania: 2023-02-08
nr ogłoszenia: 784


Konserwacja i bieżące utrzymanie urządzeń elektrycznych obiektów mostowych przez rzekę Wisłę na terenie miasta Płocka w 2023 roku
link: https://platformazakupowa.pl/transakcja/714482
data dodania: 2023-01-11
nr ogłoszenia: 780


Uruchomienie, zarządzanie i eksploatacja systemu Płockiego Roweru Miejskiego w latach 2023-2025" w ramach zadania budżetowego Rower Miejski
link:https://platformazakupowa.pl/transakcja/712418
data dodania: 2023-01-04
nr ogłoszenia: 778


Bieżące utrzymanie i konserwacja oraz usługa informatyczna trzech systemów preselekcyjnego ważenia pojazdów oraz systemu analizy ruchu i systemu kontroli przejazdu na czerwonym świetle, systemu stacji pogodowej i dwóch tablic zmiennej treści w 2023 roku.
link: https://platformazakupowa.pl/transakcja/707072
data dodania: 2022-12-16
nr ogłoszenia: 775


Konserwacja i bieżące utrzymanie elektrycznych urządzeń zlokalizowanych na drogach na terenie miasta Płocka tj. sygnalizacji świetlnych i aktywnego oznakowania wraz z doświetleniem przejść dla pieszych w roku 2023
link: https://platformazakupowa.pl/transakcja/705777
data dodania: 2022-12-14
nr ogłoszenia: 774


Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadań pn.:
1) „Przebudowa ulicy „Sierpeckiej”
2) „Przebudowa ulicy Zglenickiego”
„Rozbudowa ulicy Reja”
link do postępowania:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/688079

data dodania: 2022-11-09
nr ogłoszenia: 772


Bieżące utrzymanie i konserwacja oraz usługa informatyczna trzech systemów preselekcyjnego ważenia pojazdów oraz systemu analizy ruchu i systemu kontroli przejazdu na czerwonym świetle, systemu stacji pogodowej i dwóch tablic zmiennej treści. link: https://platformazakupowa.pl/transakcja/607197
data dodania: 2022-04-29
nr ogłoszenia: 754


Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Przebudowa ulicy Przemysłowej
link: https://platformazakupowa.pl/transakcja/599671
data dodania: 2022-04-12
nr ogłoszenia: 752


Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadań pn.:
Część 1 :„Przebudowa ulicy Przemysłowej
Część 2: „Budowa ulicy Browarnej”
link: https://platformazakupowa.pl/transakcja/587191


data dodania: 2022-03-16
nr ogłoszenia: 749


Konserwacja i bieżące utrzymanie elektrycznych urządzeń zlokalizowanych na drogach i obiektach inżynierskich na terenie miasta Płocka w 2022 r. link:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/554922
data dodania: 2021-12-20
nr ogłoszenia: 742


Wykonanie nasadzeń drzew i krzewów w pasach drogowych na terenie Płocka w ramach projektu „Rozwój terenów zieleni w mieście Płocku”.
link do postępowania:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/530783
data dodania: 2021-11-03
nr ogłoszenia: 738


Określenie aktualnej nośności Mostu Legionów Józefa Piłsudskiego przez rzekę Wisłę w Płocku
data dodania: 2020-12-31
nr ogłoszenia: 721


Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadań pn.
Część I: Budowa i przebudowa ulic: Strzeleckiej, Powstańców Styczniowych i 8 Pułku Artylerii Lekkiej.
Część II: Przebudowa ulicy Na Skarpie.
Część III: Budowa ulicy Zbożowej
Część IV: Rozbudowa drogi od ulicy Żyznej do ronda rotmistrza W. Pileckiego

data dodania: 2020-12-30
nr ogłoszenia: 716


Konserwacja i bieżące utrzymanie elektrycznych urządzeń zlokalizowanych na drogach i obiektach inżynierskich na terenie miasta Płocka w 2021 r. z podziałem na części:
I: Konserwacja i bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnych i aktywnego oznakowania wraz z doświetleniem przejść dla pieszych,
II: Konserwacja i bieżące utrzymanie urządzeń elektrycznych obiektów mostowych przez rzekę Wisłę

data dodania: 2020-12-11
nr ogłoszenia: 714


Pielęgnacja zieleni przydrożnej na terenie miasta Płocka w latach 2021- 2023 r.

data dodania: 2020-11-12
nr ogłoszenia: 711


Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadań pn.
Część I: Przebudowa ulicy Kościuszki
Część II: Przebudowa ulicy Zawidzkiego

data dodania: 2020-05-20
nr ogłoszenia: 696


Konserwacja i bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnych i aktywnego oznakowania wraz z doświetleniem przejść dla pieszych w ramach zadania: „Konserwacja i bieżące utrzymanie elektrycznych urządzeń zlokalizowanych na drogach i obiektach inżynierskich na terenie miasta Płocka w 2020 r. -powtórzony
data dodania: 2019-12-17
nr ogłoszenia: 684


Konserwacja i bieżące utrzymanie elektrycznych urządzeń zlokalizowanych na drogach i obiektach inżynierskich na terenie miasta Płocka w 2020 r. z podziałem na części:
I: Konserwacja i bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnych i aktywnego oznakowania wraz z doświetleniem przejść dla pieszych,
II: Konserwacja i bieżące utrzymanie urządzeń elektrycznych obiektów mostowych przez rzekę Wisłę

data dodania: 2019-12-04
nr ogłoszenia: 682


„Konserwacja i bieżące utrzymanie elektrycznych urządzeń zlokalizowanych na drogach i obiektach inżynierskich na terenie miasta Płocka w 2019 r. z podziałem na części:
I: Konserwacja i bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnych i aktywnego oznakowania wraz z doświetleniem przejść dla pieszych,
II: Konserwacja i bieżące utrzymanie urządzeń elektrycznych obiektów mostowych przez rzekę Wisłę ”

data dodania: 2018-12-13
nr ogłoszenia: 655


Zorganizowanie, zarządzanie i eksploatacja systemu Płockiego Roweru Miejskiego
data dodania: 2018-02-13
nr ogłoszenia: 630


Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży instalacyjnej: kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej PKN ORLEN, sieci gazowej i teletechnicznej nad robotami realizowanymi w ramach zadań inwestycyjnych Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku
data dodania: 2017-12-29
nr ogłoszenia: 624


Konserwacja i bieżące utrzymanie elektrycznych urządzeń zlokalizowanych na drogach i obiektach inżynierskich na terenie miasta Płocka w 2018 r
data dodania: 2017-12-14
nr ogłoszenia: 621


Pielęgnacja zieleni przydrożnej na terenie miasta Płocka w latach 2018 - 2020
data dodania: 2017-10-30
nr ogłoszenia: 619


Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży instalacyjnej: kanalizacji deszczowej, sieci gazowej i teletechnicznej nad robotami realizowanymi w ramach zadań inwestycyjnych Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku
data dodania: 2017-03-31
nr ogłoszenia: 595


Konserwacja i bieżące utrzymanie elektrycznych urządzeń zlokalizowanych na drogach i obiektach inżynierskich na terenie miasta Płocka w 2017 r.
data dodania: 2016-12-13
nr ogłoszenia: 587


Opracowanie dokumentacji projektowej wprowadzenia rozwiązań komunikacyjnych ułatwiających ruch pieszy i osób poruszających się niskoemisyjnymi środkami transportu
data dodania: 2016-04-12
nr ogłoszenia: 572


Dokumenty do pobrania do poniższego ogłoszenia:
1. ogloszenie_sim_2.
2. SIWZ_SIM
3. umowa_sim
4. Zalaczniki_do_SIWZ
5. Opis_Poziomu_P1
6. Opis_Poziomu_P2
7. Przedmiar_robot
 
Budowa Systemu Informacji Miejskiej – etap IV
data dodania: 2016-04-12
nr ogłoszenia: 571


Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżek rowerowych na terenie Płocka
data dodania: 2016-04-08
nr ogłoszenia: 570


Dokumenty do pobrania do poniższego ogłoszenia:
1. ogloszenie_SIM.
2. SIWZ_SIM
3. umowa_sim
4. Zalaczniki_do_SIWZ
5. Opis_Poziomu_P1
6. Opis_Poziomu_P2
7. Przedmiar_rob\zt
8. Przedmiar_robot
 
Budowa Systemu Informacji Miejskiej – etap IV
data dodania: 2016-03-23
nr ogłoszenia: 567


Opracowanie dokumentacji projektowej rozbiórki istniejącego i budowy nowego mostu przez rzekę Brzeźnicę w ciągu drogi wojewódzkiej nr 559 (ulica Dobrzyńska ) w Płocku
data dodania: 2016-02-16
nr ogłoszenia: 562


Opracowanie dokumentacji projektowej ciągu drogowego ulic Tysiąclecia i Mickiewicza w Płocku
data dodania: 2016-02-09
nr ogłoszenia: 561


Konserwacja i bieżące utrzymanie elektrycznych urządzeń zlokalizowanych na drogach i obiektach inżynierskich na terenie miasta Płocka w roku 2016
data dodania: 2015-12-10
nr ogłoszenia: 557


Bieżące utrzymanie drogowych obiektów inżynierskich na terenie miasta Płocka w roku 2015
data dodania: 2014-12-02
nr ogłoszenia: 530


Pielęgnacja wysokiej zieleni przydrożnej na terenie miasta Płocka w latach 2015 - 2017 r.
data dodania: 2014-10-17
nr ogłoszenia: 525


Konserwacja i bieżące utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego ulic miasta Płocka w latach 2015 - 2017
data dodania: 2014-10-17
nr ogłoszenia: 524


„Konserwacja i bieżące utrzymanie elektrycznych urządzeń zlokalizowanych na drogach i obiektach inżynierskich na terenie miasta Płocka w roku 2015”
data dodania: 2014-10-17
nr ogłoszenia: 523


„Opracowanie dokumentacji projektowej remontu nawierzchni jezdni i rozbudowy ul. Dobrzykowskiej w Płocku na odcinku od ul. Krakówka do ronda”
data dodania: 2014-09-12
nr ogłoszenia: 518


Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy ulicy Łukasiewicza i Batalionów Chłopskich w Płocku
data dodania: 2014-06-27
nr ogłoszenia: 509


„Konserwacja i bieżące utrzymanie elektrycznych urządzeń zlokalizowanych na drogach i obiektach inżynierskich na terenie miasta Płocka”
data dodania: 2014-06-24
nr ogłoszenia: 508


Przegląd szczegółowy mostów przez rzekę Wisłę w Płocku
data dodania: 2014-06-18
nr ogłoszenia: 507


Konserwacja i bieżące utrzymanie elektrycznych urządzeń zlokalizowanych na drogach i obiektach inżynierskich na terenie miasta Płocka
data dodania: 2014-06-09
nr ogłoszenia: 503


Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Raczkowizna w Płocku
data dodania: 2014-03-28
nr ogłoszenia: 491


Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Kostrogaj i Wiadukt w Płocku
data dodania: 2014-03-24
nr ogłoszenia: 490


Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Chopina w Płocku
data dodania: 2014-03-20
nr ogłoszenia: 488


Dokumenty do pobrania do poniższego ogłoszenia:
1. ogloszenie_SIM
2. SIWZ-_SIM_etap_II
3. Zalaczniki_SIM
4. WZOR_UMOWY_SIM
5. P1
6. P2
7. zapytanie
 
Budowa systemu Informacji Miejskiej - etap II
data dodania: 2014-03-07
nr ogłoszenia: 487


Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę ulicy Harcerskiej w Płocku
data dodania: 2014-03-05
nr ogłoszenia: 486


Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia odcinków ulic na terenie miasta Płocka
data dodania: 2014-02-28
nr ogłoszenia: 485


Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Kolejowej w Płocku
data dodania: 2014-02-25
nr ogłoszenia: 484


Konserwacja i bieżące utrzymanie elektrycznych urządzeń zlokalizowanych na drogach i obiektach inżynierskich na terenie miasta Płocka w roku 2014
data dodania: 2013-11-25
nr ogłoszenia: 480


Dokumenty do pobrania do poniższego ogłoszenia:
1. ogloszenie
2. SIWZ
3. opis_przedmiotu_zamowienia
4. Zalaczniki
5. Wzor_umowy
6. zalacznik_mapowy
7. zmiana_z_dnia_26.11
 
Konserwacja i bieżące utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego ulic miasta Płocka w roku 2014
data dodania: 2013-11-20
nr ogłoszenia: 478


Dokumenty do pobrania do poniższego ogłoszenia:
1. opis_dokumentacja_Traugutta.
2. ogloszenie_Traugutta
3. umowa_Traugutta
4. zalaczniki_1-3
 
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Traugutta w Płocku
data dodania: 2013-11-08
nr ogłoszenia: 474


Zakup energii elektrycznej dla miasta Płock z przeznaczeniem na oświetlenie i sygnalizację świetlną ulic miasta w okresie 1.12.2013 - 31.12.2014 r - ogłoszenie zostało anulowane.
Zamawiający informuje, że ogłoszenie numer 2013-09521 zostało anulowane z powodu błędnej kwalifikacji zamówienia. W opublikowanym ogłoszeniu wskazano rodzaj zamówienia jako usługi natomiast zamówienie powinno być zaklasyfikowane jako dostawy. W związku z zaistniałą sytuacją postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust 7) ustawy Pzp – postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Zamawiający informuje, że ogłoszenie zostało zamieszczone ponownie w dniu 17.07.2013 pod numerem 2013-096965. Pozostałe warunki zamówienia nie uległy zmianie.

data dodania: 2013-07-15
nr ogłoszenia: 458


„ Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Dobrzyńskiej w Płocku ”
data dodania: 2013-04-25
nr ogłoszenia: 450


Dokumenty do pobrania do poniższego ogłoszenia:
1. ogloszenie
2. Zalacznik
3. wzor_umowy
 
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi branży telekomunikacyjnej
data dodania: 2013-03-12
nr ogłoszenia: 441


Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.mzd-plock.eu

Płock: Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Przemysłowej w Płocku
Numer ogłoszenia: 42678 - 2013; data zamieszczenia: 31.01.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zarząd Dróg , ul. Bielska 9/11, 09-400 Płock, woj. mazowieckie, tel. (0-24) 364 01 20, faks (0-24) 367 19 10.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzd-plock.eu
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Przemysłowej w Płocku.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Przemysłowej na odcinku od ul. Gwardii Ludowej do włączenia w obwodnicę Północno - Zachodnią..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający zastrzega sobie prawo udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień i zgodnych z przedmiotem zamówienia o wartości nie przekraczającej 30% wartości zamówienia podstawowego.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 7.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wadium nie jest wymagane.

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca musi wykazać, że posiada doświadczenie zawodowe niezbędne do wykonania zamówienia, tj. zrealizował w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwie dokumentacje projektowe na budowę, przebudowę lub remont drogi publicznej wraz z kanalizacją deszczową o wartości 50 000,00 zł brutto każda. (Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli każda z wyszczególnionych dokumentacji zrealizowana była na podstawie jednej umowy).

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca musi wykazać, że posiada osoby zdolne do wykonania zamówienia, tj. dysponuje osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń, w specjalnościach: a) 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności drogowej, b) 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. (Zamawiający dopuszcza uprawnienia budowlane odpowiadające w/w uprawnieniom, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów)

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

formularz Oferty, upoważnienie osoby lub osób podpisujących ofertę jeżeli nie wynika ono bezpośrednio z załączonych dokumentów - załączone upoważnienie musi być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

zgodnie z § 15 ust. 2 Wzoru umowy

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mzd-plock.eu
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Zarząd Dróg w Płocku ul. Bielska 9/11 09 - 400 Płock.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.02.2013 godzina 10:00, miejsce: Biuro Podawcze Miejskiego Zarzadu Dróg w Płocku.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Administratorem danych jest Miejski Zarząd Dróg w Płocku z siedziba przy ul. Bielskiej 9/11, 09 - 400 Płock. Dane zawarte w umowie przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji umowy. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, choć niezbędne do realizacji zawartej umowy..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

data dodania: 2013-01-31
nr ogłoszenia: 427


MZD.DZ.395.9.2013.MŚ Płock, dn. 28.01.2013 r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI
PONIŻEJ 14 000 EURO

ZAMAWIAJĄCY – Miejski Zarząd Dróg w Płocku zaprasza do składania ofert na.: Opracowanie dokumentacji projektowych na rozbudowę oświetlenia przy
ul. Jordanowskiej, Semestralnej i Tartacznej w Płocku.

Szczegółowe informacje dot. zamówienia zawierają: opis przedmiotu zamówienia-Załącznik nr 3 oraz wzór umowy – Załącznik nr 4
Termin realizacji zamówienia – do 31.10. 2013 roku

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. Zrealizowali co najmniej jedną dokumentację projektową na budowę lub przebudowę oświetlenia ulicznego.
2. Dysponują osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie: sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

Oferta powinna zawierać:
1. Formularz ofertowy - Załącznik nr 1,
2. Załącznik nr 2 wykaz usług wraz z dokumentami potwierdzającymi, że ww. usługi zostały wykonane należycie.
3. Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie: sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, zgodnie z ustawą o samorządach zawodowych architektów i inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz. 42 ze zm.) – kopia poświadczona „za zgodność z oryginałem”.
4. Wycenę prac projektowych (załącznik do umowy).
5. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (oryginał lub kopia poświadczona „za zgodność z oryginałem”),

Miejsce i termin składania ofert
Miejski Zarząd Dróg w Płocku ul. Bielska 9/11 09- 400 Płock, Biuro Obsługi Klienta – do dnia 05 .02.2013 r.

Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego oraz oznaczyć:
Oferta na: Opracowanie dokumentacji projektowych na rozbudowę oświetlenia przy ul. Jordanowskiej, Semestralnej i Tartacznej w Płocku.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
- Czesław Panek - tel. (24) 364-01-39 - w godz. pracy Miejskiego Zarządu Dróg - w zakresie przedmiotu zamówienia
- Magdalena Śmigielska , tel. (24) 364–01-38 w godz. pracy Miejskiego Zarządu Dróg.Wykaz załączników:
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 - Wykaz usług
Załącznik nr 3 - Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 4 - Wzór umowy
Sporządziła: Magdalena Śmigielska

data dodania: 2013-01-28
nr ogłoszenia: 426


MZD.DZ.395.8.2013.MŚ Płock, dn. 28.01.2013 r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI
PONIŻEJ 14 000 EURO

ZAMAWIAJĄCY – Miejski Zarząd Dróg w Płocku zaprasza do składania ofert na.: Opracowanie dokumentacji projektowych na rozbudowę oświetlenia przy
ul. Sosnowej, Norbertańskiej i Wilczej w Płocku
Szczegółowe informacje dot. zamówienia zawierają: opis przedmiotu zamówienia-Załącznik nr 3 oraz wzór umowy – Załącznik nr 4
Termin realizacji zamówienia – do 31.10. 2013 roku

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. Zrealizowali co najmniej jedną dokumentację projektową na budowę lub przebudowę oświetlenia ulicznego.
2. Dysponują osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie: sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

Oferta powinna zawierać:
1. Formularz ofertowy - Załącznik nr 1,
2. Załącznik nr 2 wykaz usług wraz z dokumentami potwierdzającymi, że ww. usługi zostały wykonane należycie.
3. Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie: sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, zgodnie z ustawą o samorządach zawodowych architektów i inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz. 42 ze zm.) – kopia poświadczona „za zgodność z oryginałem”.
4. Wycenę prac projektowych (załącznik do umowy).
5. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (oryginał lub kopia poświadczona „za zgodność z oryginałem”),

Miejsce i termin składania ofert
Miejski Zarząd Dróg w Płocku ul. Bielska 9/11 09- 400 Płock, Biuro Obsługi Klienta – do dnia 05 .02.2013 r.

Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego oraz oznaczyć:
Oferta na: Opracowanie dokumentacji projektowych na rozbudowę oświetlenia przy
ul. Sosnowej, Norbertańskiej i Wilczej w Płocku
Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
- Czesław Panek - tel. (24) 364-01-39 - w godz. pracy Miejskiego Zarządu Dróg - w zakresie przedmiotu zamówienia
- Magdalena Śmigielska , tel. (24) 364–01-38 w godz. pracy Miejskiego Zarządu Dróg.
Wykaz załączników:
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 - Wykaz usług
Załącznik nr 3 - Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 4 - Wzór umowy
Sporządziła: Magdalena Śmigielska

data dodania: 2013-01-28
nr ogłoszenia: 425Płock, dnia 24.01.2013 r.
MZD-DZ.395.5.2013.AT

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI
PONIŻEJ 14 000 EURO

Zamawiający – Miejski Zarząd Dróg, na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami), zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy oświetlenia ulicznego ul. Kawieckiego w Płocku”.

1.Szczegółowy zakres zamówienia zawiera Opis przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 3)
2.Termin realizacji zamówienia – do 31.10.2013 r.
3.Wykonawca musi wykazać, że posiada doświadczenie zawodowe niezbędne do wykonania zamówienia, tj. zrealizował co najmniej jedną dokumentację projektową na budowę lub przebudowę oświetlenia ulicznego.
4.Dokumenty, które należy załączyć do oferty:
1)formularz Oferty,
2)aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (oryginał lub kopia poświadczona „za zgodność z oryginałem”),
3)Wykaz wykonanych usług wraz z dokumentami potwierdzającymi ich należyte wykonanie,
4)uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie: sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, zgodnie z ustawą o samorządach zawodowych architektów i inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz. 42 ze zm.) – kopia poświadczona „za zgodność z oryginałem”.

Ofertę należy złożyć w Biurze Podawczym Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku, ul. Bielska 9/11 do dnia 30.01.2013 r.

Zatwierdził: Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg Marek Antoszek
Wykaz załączników:
1)Formularz oferty – Załącznik nr 1
2)Wykaz wykonanych usług – Załącznik Nr 2
3)Opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 3
4)Wzór umowy – Załącznik nr 4


Administratorem danych jest Miejski Zarząd Dróg w Płocku z siedziba przy ul. Bielskiej 9/11, 09 – 400 Płock. Dane zawarte w umowie przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji umowy. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, choć niezbędne do realizacji zawartej umowy.

Sporządziła: Aldona Tomaszewska-Kiełbasa
dnia 24.01.2013 r.

data dodania: 2013-01-24
nr ogłoszenia: 424


Płock: Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Gradowskiego w Płocku
Numer ogłoszenia: 33222 - 2013; data zamieszczenia: 24.01.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zarząd Dróg , ul. Bielska 9/11, 09-400 Płock, woj. mazowieckie, tel. (0-24) 364 01 20, faks (0-24) 367 19 10.

Adres strony internetowej zamawiającego: e-mail:mzd@mzd.plock.eu

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Gradowskiego w Płocku.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Gradowskiego w Płocku.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający zastrzega sobie prawo udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień i zgodnych z przedmiotem zamówienia o wartości nie przekraczającej 20% wartości zamówienia podstawowego.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.05.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: 2.1) Wykonawca musi wykazać, że posiada doświadczenie zawodowe niezbędne do wykonania zamówienia, tj. zrealizował w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jedną dokumentację projektową na budowę, przebudowę lub remont drogi publicznej wraz z kanalizacją deszczową o wartości min. 50.000,00 zł brutto. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli wykonawca wykaże się ww. zamówieniem zrealizowanym na podstawie jednej umowy.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: 3.1) Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej: a) jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności drogowej do projektowania, b) jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych do projektowania bez ograniczeń.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Formularz oferty do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Załącznik Nr 1 do SIWZ. 2. Pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę, jeżeli nie wynika to bezpośrednio z załączonych dokumentów (należy jednak załączyć dokumenty, z których wynikać będzie ciągłość i prawidłowość udzielonych pełnomocnictw - odpisy z właściwego rejestru). Załączone do oferty pełnomocnictwo winno być w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. 3. Informacje dotyczące podwykonawców - Załącznik Nr 5 do SIWZ. Brak załącznika lub jego niewypełnienie będzie oznaczał, że Wykonawca wykona zamówienie siłami własnymi.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zgodnie z § 15 wzoru umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mzd-plock.eu
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Zarząd Dróg Biuro Obsługi Klienta ul.Bielska 9/11 09-400 Płock.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.02.2013 godzina 10:00, miejsce: Miejski Zarząd Dróg Biuro Obsługi Klienta ul.Bielska 9/11 09-400 Płock Otwarcie odbędzie się o godz. 10:15 w sali 107.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 9. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są: Magdalena Śmigielska - w dni robocze w godzinach 730 - 1530 tel. 024 364 01 38, fax. 024 367 19 10 ,pok. 210, Izabela Cijarska - w dni robocze w godzinach 730 - 1530 tel. 024 364 01 31, fax. 024 367 19 10 ,pok. 111, / w zakresie przedmiotu zamówienia/. Administratorem danych jest Miejski Zarząd Dróg w Płocku z siedzibą przy ul. Bielskiej 9/11, 09-400 Płock. Dane przekazane przy ofertach przetwarzane są wyłącznie w celu rozstrzygnięcia przetargu i realizacji wynikających z przepisów prawa obowiązków. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, choć niezbędne do realizacji postępowania.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


data dodania: 2013-01-24
nr ogłoszenia: 423


Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.mzd-plock.eu--------------------------------------------------------------------------------


Płock: Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Kazimierza Wielkiego w Płocku
Numer ogłoszenia: 32780 - 2013; data zamieszczenia: 23.01.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługiZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zarząd Dróg , ul. Bielska 9/11, 09-400 Płock, woj. mazowieckie, tel. (0-24) 364 01 20, faks (0-24) 367 19 10.

Adres strony internetowej zamawiającego: e-mail:mzdplock@wp.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Kazimierza Wielkiego w Płocku.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Kazimierza Wielkiego w Płocku.Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia zawiera Dział II SIWZ..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, stanowiących nie więcej niż 20 % wartości zamówienia podstawowego.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 7.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

warunek zostanie spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 2 dokumentacje projektowe na budowę, przebudowę lub remont drogi publicznej wraz z infrastrukturą o wartości minimum 100 000, 00 zł. brutto każda. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że każda ze wskazanych dokumentacji została wykonana na podstawie jednej umowy.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej, - co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. - co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Zamawiający dopuszcza uprawnienia budowlane odpowiadające w. w. uprawnieniom, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Wypełniony formularz oferty - Załącznik Nr 1 do SIWZ. 2.Wykaz części zamówienia których wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom - Załącznik nr 6 do SIWZ. Brak załącznika lub jego nie wypełnienie będzie oznaczało, że Wykonawca wykona zamówienie siłami własnymi. 3.Pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę, jeżeli nie wynika to bezpośrednio z załączonych dokumentów ( należy jednak dołączyć dokumenty, z których wynikać będzie ciągłość i prawidłowość udzielonych pełnomocnictw - odpisy z właściwego rejestru). Załączone do oferty pełnomocnictwo winno być w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1)osób określonych w § 6 ust. 1 i 2, a w przypadku osób realizujących przedmiot umowy - zmiana osób na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami 2)wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT 3)terminu wykonania zamówienia, o którym mowa w § 5 ust. 1 , w przypadku: a)zaistnienie działań wojennych, aktów terroryzmu, rewolucji, przewrotu wojskowego lub cywilnego, wojny domowej, b)zaistnienie klęski żywiołowej, jak huragany, powodzie, trzęsienie ziemi, bunty, niepokoje, strajki, c)zwłoki instytucji opiniujących i uzgadniających, ponad łączny czas wykonania przypisanych im czynności określony obowiązującymi przepisami, o okres równy tej zwłoce, d)uzasadnionych przerw powstałych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, e)zmiany przepisów prawa mających wpływ na możliwość terminowej realizacji przedmiotowego zamówienia. f)szczególnie uzasadnionych trudności w pozyskaniu materiałów wyjściowych do poszczególnych elementów realizacji umowy, g)udzielenia Wykonawcy zamówienia dodatkowego lub uzupełniającego, h)udzielenia przez Zamawiającego innego zamówienia mającego wpływ na termin realizacji niniejszej Umowy, i)inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia działań w celu realizacji niniejszej umowy, 4)zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy wraz ze zmniejszeniem odpowiednio wynagrodzenia należnego Wykonawcy, pomniejszonego o wartość zakresu ustalonych odpowiednio na podstawie zapisów § 12 ust. 4 i 5, przy czym zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy może być spowodowane okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy. 5)dotyczących zatrudnienia podwykonawców /w przypadku gdy Wykonawca oświadczył, że wykona umowę osobiście, w zakresie zgodnym ze SIWZ/ z zastrzeżeniem § 15 ust. 5 6)zmiany osobowej podwykonawców oraz zakresu podwykonawstwa w warunkach opisanych w § 15 / w przypadku gdy Wykonawca wykonuje umowę przy pomocy podwykonawców, w zakresie zgodnym ze SIWZ/

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mzd-plock.eu
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: www.mzd-plock.eu.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.02.2013 godzina 10:00, miejsce: Biuro Podawcze, Miejski Zarządu Dróg w Płocku ul. Bielska 9/1 09-400 Płock,.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Administratorem danych osobowych jest Miejski Zarząd Dróg w Płocku z siedzibą przy ul. Bielskiej 9/11, 09-400 Płock. Dane osobowe zamieszczane w umowie przetwarzane są w celu związanym z realizacją tej umowy. Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zawarcia umowy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


data dodania: 2013-01-23
nr ogłoszenia: 422


Dokumenty do pobrania do poniższego ogłoszenia:
1. zalaczniki_nr_1_i_2
2. Opis_przedmiotu_zamowienia_-_zalacznik_nr_3.
3. wzor_umowy_-_zalacznik_nr_4
 
Płock, dnia 23.01.2013 r.
MZD-DZ.395.4.1.2013.MW

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI
PONIŻEJ 14 000 EURO

Zamawiający – Miejski Zarząd Dróg, na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami), zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy oświetlenia ulicznego ul. Spółdzielczej w Płocku”.

1.Szczegółowy zakres zawiera Opis przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 3).
2.Termin realizacji zamówienia – do 31.10.2013 r.
3.Wykonawca musi wykazać, że posiada doświadczenie zawodowe niezbędne do wykonania zamówienia, tj. zrealizował co najmniej jedną dokumentację projektową na budowę lub przebudowę oświetlenia ulicznego.
4.Dokumenty, które należy załączyć do oferty:
1)formularz Oferty,
2)aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (oryginał lub kopia poświadczona „za zgodność z oryginałem”),
3)Wykaz wykonanych usług wraz z dokumentami potwierdzającymi ich należyte wykonanie,
4)uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie: sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej, zgodnie z ustawą o samorządach zawodowych architektów i inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz. 42 ze zm.) – kopia poświadczona „za zgodność z oryginałem”.

Ofertę należy złożyć w Biurze Podawczym Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku, ul. Bielska 9/11 do dnia 30.01.2013 r.


Zatwierdził


Wykaz załączników:
1)Formularz oferty – Załącznik nr 1
2)Wykaz wykonanych usług – Załącznik Nr 2
3)Opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 3
4)Wzór umowy – Załącznik nr 4


Administratorem danych jest Miejski Zarząd Dróg w Płocku z siedziba przy ul. Bielskiej 9/11, 09 – 400 Płock. Dane zawarte w umowie przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji umowy. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, choć niezbędne do realizacji zawartej umowy.


Sporządziła: Monika Więcek
tel. (24) 364 01 38
23.01.2013 r.

data dodania: 2013-01-23
nr ogłoszenia: 421


Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.mzd-plock.eu

Płock: Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Bielskiej w Płocku
Numer ogłoszenia: 30976 - 2013; data zamieszczenia: 22.01.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zarząd Dróg , ul. Bielska 9/11, 09-400 Płock, woj. mazowieckie, tel. (0-24) 364 01 20, faks (0-24) 367 19 10.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzd-plock.eu
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Bielskiej w Płocku.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Bielskiej (droga krajowa nr 60) w Płocku na odcinku od Pl. Stary Rynek do granicy miasta - km 17 + 197 (do skrzyżowania z drogami powiatowymi 5203W i 5202W) wraz z przebudową skrzyżowań znajdujących się w ciągu ul. Bielskiej, zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia. Szczegółowy zakres został określony w Opisie przedmioty zamówienia.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający zastrzega sobie prawo udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień i zgodnych z przedmiotem zamówienia o wartości nie przekraczającej 20% wartości zamówienia podstawowego
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 29.11.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wadium nie jest wymagane

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca musi wykazać, że posiada doświadczenie zawodowe niezbędne do wykonania zamówienia, tj. zrealizował w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwie dokumentacje projektowe na budowę, przebudowę lub remont drogi publicznej wraz z infrastrukturą o wartości 100 000,00 zł brutto każda. (Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli każda z wyszczególnionych dokumentacji zrealizowana była na podstawie jednej umowy).

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca musi wykazać, że posiada osoby zdolne do wykonania zamówienia, tj. dysponuje osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń, w specjalnościach: a)1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności drogowej, b)1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, c)1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1)formularz Oferty, 2)upoważnienie osoby lub osób podpisujących ofertę jeżeli nie wynika ono bezpośrednio z załączonych dokumentów - załączone upoważnienie musi być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

zgodnie z § 15 ust. 2 Wzoru umowy

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mzd-plock.eu
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Zarząd Dróg w Płocku ul. Bielska 9/11, 09 - 400 Płock.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.01.2013 godzina 10:00, miejsce: Biuro Podawcze Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Administratorem danych jest Miejski Zarząd Dróg w Płocku z siedziba przy ul. Bielskiej 9/11, 09 - 400 Płock. Dane zawarte w umowie przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji umowy. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, choć niezbędne do realizacji zawartej umowy..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

data dodania: 2013-01-22
nr ogłoszenia: 419


Ogłoszenie przesłane do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 15.01.2013 r. zarejestrowane pod numerem 2013-007443
data dodania: 2013-01-15
nr ogłoszenia: 418


© 2006 Miejski Zarząd Dróg w Płocku