Logowanie użytkownika

login

hasło

zaloguj | rejestracja

odzyskanie hasła

Miejski Zarząd Dróg w Płocku
ul. Bielska 9/11,
tel. 024 364 01 20, tel./fax 024 367 19 10
NIP 774-18-78-900, Regon 610209280
Godziny pracy: 7.30 - 15.30
Dokumenty do pobrania do poniższego ogłoszenia:
1. wynik
 
Konserwacja i bieżącego utrzymanie elektrycznych urządzeń zlokalizowanych na drogach i obiektach inżynierskich na terenie miasta Płocka w 2018 roku
data dodania: 2017-12-29
nr ogłoszenia: 625


Dokumenty do pobrania do poniższego ogłoszenia:
1. wynik_oznakowanie
 
Konserwacja i bieżące utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego ulic miasta Płocka w latach 2018-2020
data dodania: 2017-12-22
nr ogłoszenia: 623


Dokumenty do pobrania do poniższego ogłoszenia:
1. wynik_zielen
 
Pielęgnacja zieleni przydrożnej na terenie miasta Płocka w latach 2018- 2020

data dodania: 2017-12-19
nr ogłoszenia: 622


Dokumenty do pobrania do poniższego ogłoszenia:
1. wynik_mobilnosc
 
Modernizacja ciągów komunikacyjnych niezbędnych dla rozwoju systemu zrównoważonej mobilności miejskiej – Etap I.
data dodania: 2017-10-20
nr ogłoszenia: 618


Dokumenty do pobrania do poniższego ogłoszenia:
1. wynik_remonty
 
Remonty nawierzchni jezdni i chodników na terenie miasta Płocka - powtórzone.
data dodania: 2017-10-17
nr ogłoszenia: 617


Dokumenty do pobrania do poniższego ogłoszenia:
1. wynik_sciezki_etap_2
 
Budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta Płocka – etap II - zmieniony zakres
data dodania: 2017-10-12
nr ogłoszenia: 616


Dokumenty do pobrania do poniższego ogłoszenia:
1. uniewaznienie
 
Remonty nawierzchni jezdni i chodników na terenie miasta Płocka
data dodania: 2017-09-19
nr ogłoszenia: 614


Dokumenty do pobrania do poniższego ogłoszenia:
1. wynik_Zielona
 
Przebudowa ulicy Zielonej w Płocku
data dodania: 2017-09-13
nr ogłoszenia: 613


Dokumenty do pobrania do poniższego ogłoszenia:
1. uniewaznienie_sciezki_2_powtorzone
 
Budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta Płocka – etap II powtórzone
data dodania: 2017-08-30
nr ogłoszenia: 610


Dokumenty do pobrania do poniższego ogłoszenia:
1. uniewaznienie_sciezki_etap_2
 
Budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta Płocka – etap II
data dodania: 2017-08-01
nr ogłoszenia: 606


Dokumenty do pobrania do poniższego ogłoszenia:
1. wynik_sciezki_I_etap
 
Budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta Płocka – etap I
data dodania: 2017-07-14
nr ogłoszenia: 605


Dokumenty do pobrania do poniższego ogłoszenia:
1. wynik_oswietlenie
2. informacja_o_ponownym_wyborze_oferty
 
Rozbudowa oświetlenia przy ul. Jakubowskiego i Obrońców Westerplatte w Płocku
data dodania: 2017-07-11
nr ogłoszenia: 603


Dokumenty do pobrania do poniższego ogłoszenia:
1. wynik_Bielska
 
Rozbudowa i remont ulicy Bielskiej w Płocku
data dodania: 2017-05-26
nr ogłoszenia: 601


Dokumenty do pobrania do poniższego ogłoszenia:
1. Informacja_o_wyborze_oferty
 
Rozbudowa i przebudowa ciągu drogowego ulicy Przemysłowej, ulicy Kostrogaj i Wiadukt w Płocku wraz z niezbędną infrastrukturą w celu udostępnienia terenów inwestycyjnych na osiedlu Łukasiewicza i Trzepowo
data dodania: 2017-05-16
nr ogłoszenia: 600


Dokumenty do pobrania do poniższego ogłoszenia:
1. wynik_nadzory
 
Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży instalacyjnej: kanalizacji deszczowej, sieci gazowej i teletechnicznej nad robotami realizowanymi w ramach zadań inwestycyjnych Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku
data dodania: 2017-04-26
nr ogłoszenia: 598


Dokumenty do pobrania do poniższego ogłoszenia:
1. informacja__o_wyniku_Traugutta
 
Rozbudowa ulicy Traugutta w Płocku


data dodania: 2017-04-20
nr ogłoszenia: 597


Dokumenty do pobrania do poniższego ogłoszenia:
1. informacja_o_wyborze_Harcerska
 
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 5221W ulicy Harcerskiej w m. Płock - etap II
data dodania: 2017-03-31
nr ogłoszenia: 594


Dokumenty do pobrania do poniższego ogłoszenia:
1. wynik_biezace_utrzymanie
 
Bieżące utrzymanie drogowych obiektów inżynierskich na terenie miasta Płocka w 2017 r.
data dodania: 2017-01-13
nr ogłoszenia: 590


Dokumenty do pobrania do poniższego ogłoszenia:
1. wynik_konserwacja
 
Konserwacja i bieżące utrzymanie elektrycznych urządzeń zlokalizowanych na drogach i obiektach inżynierskich na terenie miasta Płocka w 2017 r.
data dodania: 2016-12-28
nr ogłoszenia: 589


Dokumenty do pobrania do poniższego ogłoszenia:
1. Wynik_Sienkiewicza
 
Przebudowa drogi powiatowej nr 5207W – ul. Sienkiewicza w Płocku w zakresie przebudowy chodników i zjazdów
data dodania: 2016-10-11
nr ogłoszenia: 586


Dokumenty do pobrania do poniższego ogłoszenia:
1. ogloszenie_o_wyniku__remont_nawierzchni
2. ponowny_wybor_oferty
 
Remont nawierzchni jezdni i chodników na terenie miasta Płocka oraz budowa ścieżki rowerowej w ul. Kobylińskiego
data dodania: 2016-08-24
nr ogłoszenia: 584


Dokumenty do pobrania do poniższego ogłoszenia:
1. ogloszenie_o_wyniku__Kazimierza_Wielkiego
 
Przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego na odcinku od. Ul. Okrzei do Stary Rynek
data dodania: 2016-07-19
nr ogłoszenia: 582


Dokumenty do pobrania do poniższego ogłoszenia:
1. ogloszenie_o_wyniku__Dobrzykowska
 
Rozbudowa ulicy Dobrzykowskiej na odcinku od ulicy Krakówka do Ronda 19 pp. Odsieczy Lwowa
data dodania: 2016-06-02
nr ogłoszenia: 580


Dokumenty do pobrania do poniższego ogłoszenia:
1. ogloszenie_o_wyniku_Chopina
 
Rozbudowa ulicy Chopina w Płocku – etap I od ul. Bielskiej do Obrońców Płocka 1920 r.
data dodania: 2016-05-24
nr ogłoszenia: 579


Dokumenty do pobrania do poniższego ogłoszenia:
1. ogloszenie_o_wyniku_SIM
 
Budowa systemu Informacji Miejskiej – etap IV(powtórzony)
data dodania: 2016-04-27
nr ogłoszenia: 578


Dokumenty do pobrania do poniższego ogłoszenia:
1. ogloszenie_o_wyniku__dokumentacja
 
Opracowanie dokumentacji projektowej wprowadzenia rozwiązań komunikacyjnych ułatwiających ruch pieszy i osób poruszających się niskoemisyjnymi środkami transportu
data dodania: 2016-04-27
nr ogłoszenia: 577


Dokumenty do pobrania do poniższego ogłoszenia:
1. ogloszenie_o_wyniku__dokumentacja_sciezki
 
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżek rowerowych na terenie Płocka
data dodania: 2016-04-27
nr ogłoszenia: 576


Dokumenty do pobrania do poniższego ogłoszenia:
1. ogloszenie_o_wyniku__Polna_Na_Skarpie
 
Rozbudowa ulicy Polnej oraz odcinka ulicy Na Skarpie
data dodania: 2016-04-19
nr ogłoszenia: 575


Dokumenty do pobrania do poniższego ogłoszenia:
1. ogloszenie_o_wyniku__Dobrowolskiego
 
Przebudowa parkingu przy ulicy Dobrowolskiego
data dodania: 2016-04-07
nr ogłoszenia: 569


Dokumenty do pobrania do poniższego ogłoszenia:
1. ogloszenie_o_uniewaznieniu_postepowania__SIM
 
Budowa Systemu Informacji Miejskiej - etap IV
data dodania: 2016-04-06
nr ogłoszenia: 568


Dokumenty do pobrania do poniższego ogłoszenia:
1. ogloszenie_o_wyniku__dokumentacja_most
 
Opracowanie dokumentacji projektowej rozbiórki istniejącego i budowy nowego mostu przez rzekę Brzeźnicę w ciągu drogi wojewódzkiej nr 559 (ulica Dobrzyńska) w Płocku
data dodania: 2016-03-15
nr ogłoszenia: 565


Dokumenty do pobrania do poniższego ogłoszenia:
1. ogloszenie_o_wyniku__dokumentacja_Tysiaclecia
 
Opracowanie dokumentacji projektowej ciągu drogowego ulic Tysiąclecia i Mickiewicza w Płocku.
data dodania: 2016-03-07
nr ogłoszenia: 563


Dokumenty do pobrania do poniższego ogłoszenia:
1. ogloszenie_o_wyborze
 
Bieżące utrzymanie drogowych obiektów inżynierskich na terenie miasta Płocka w roku 2016
data dodania: 2016-01-18
nr ogłoszenia: 560


Dokumenty do pobrania do poniższego ogłoszenia:
1. ogloszenie
 
Konserwacja i bieżące utrzymanie elektrycznych urządzeń zlokalizowanych na drogach i obiektach inżynierskich na terenie miasta Płocka w roku 2016
data dodania: 2015-12-21
nr ogłoszenia: 559


Dokumenty do pobrania do poniższego ogłoszenia:
1. ogloszenie_o_wyniku__Pilsudskiego
 
Remont alei Piłsudskiego w Płocku
data dodania: 2015-10-23
nr ogłoszenia: 556


Dokumenty do pobrania do poniższego ogłoszenia:
1. ogloszenie
 
„Rozbudowa ulicy Parowej w Płocku – etap II”
data dodania: 2015-10-09
nr ogłoszenia: 555


Dokumenty do pobrania do poniższego ogłoszenia:
1. ogloszenie
 
„Naprawa podpór mostu przez rzekę Brzeźnicę w ciągu ulicy Dobrzyńskiej w Płocku”
data dodania: 2015-10-09
nr ogłoszenia: 554


Dokumenty do pobrania do poniższego ogłoszenia:
1. uniewaznienie
 
Remont alei Piłsudskiego w Płocku
data dodania: 2015-09-25
nr ogłoszenia: 551


Dokumenty do pobrania do poniższego ogłoszenia:
1. ogloszenie
 
Przebudowa skrzyżowania ulic: Korczaka, Pocztowej, Harcerskiej wraz z rozbudową odcinka ul. Harcerskiej w Płocku
data dodania: 2015-09-02
nr ogłoszenia: 545


Dokumenty do pobrania do poniższego ogłoszenia:
1. ogloszenie_wyniku
 
Remont nawierzchni ulic na terenie miasta Płocka
data dodania: 2015-07-22
nr ogłoszenia: 543


Dokumenty do pobrania do poniższego ogłoszenia:
1. ogloszenie_wyniku
 
„Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 575 na odcinku ul. Dobrzykowskiej w Płocku”
data dodania: 2015-07-17
nr ogłoszenia: 542


Dokumenty do pobrania do poniższego ogłoszenia:
1. ogloszenie_o_wyniku_Parowa
2. ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia_Parowa
 
Rozbudowa ulicy Parowej w Płocku – etap I – Budowa kolektora deszczowego wraz z odtworzeniem nawierzchni
data dodania: 2015-04-22
nr ogłoszenia: 537


Dokumenty do pobrania do poniższego ogłoszenia:
1. ogloszenie_o_wyniku
2. ogloszenie_o_wyniku_2
3. ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia
 
„Przebudowa ul. Kazimierza Wielkiego w Płocku drogi gminnej nr 520023W”
data dodania: 2015-03-10
nr ogłoszenia: 534


Dokumenty do pobrania do poniższego ogłoszenia:
1. ogloszenie_o_wyborze
2. ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia
 
Konserwacja i bieżące utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego ulic miasta Płocka w latach 2015-2017
data dodania: 2014-12-18
nr ogłoszenia: 532


Dokumenty do pobrania do poniższego ogłoszenia:
1. Ogloszenie_o_wyniku__biezace_utrzymanie
2. ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia
 
Bieżące utrzymanie drogowych obiektów inżynierskich na terenie miasta Płocka w roku 2015
data dodania: 2014-12-18
nr ogłoszenia: 531


Dokumenty do pobrania do poniższego ogłoszenia:
1. ogloszenie_o_wyniku_zielen
 
Pielęgnacja wysokiej zieleni przydrożnej na terenie miasta Płocka w latach 2015 - 2017 r.
data dodania: 2014-12-02
nr ogłoszenia: 529


Dokumenty do pobrania do poniższego ogłoszenia:
1. ogloszenie_wyniku
 
„Konserwacja i bieżące utrzymanie elektrycznych urządzeń zlokalizowanych na drogach i obiektach inżynierskich na terenie miasta Płocka w roku 2015”
data dodania: 2014-11-18
nr ogłoszenia: 528


Dokumenty do pobrania do poniższego ogłoszenia:
1. Ogloszenie_wyniku
 
Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego i sygnalizacji świetlnej miasta Płocka na 2015 i 2016 rok

data dodania: 2014-11-12
nr ogłoszenia: 527


Dokumenty do pobrania do poniższego ogłoszenia:
1. ogloszenie
 
„Opracowanie dokumentacji projektowej remontu nawierzchni jezdni i rozbudowy ulicy Dobrzykowskiej w Płocku na odcinku od ul. Krakówka do ronda”
data dodania: 2014-10-10
nr ogłoszenia: 522


Dokumenty do pobrania do poniższego ogłoszenia:
1. ogloszenie_o_wyniku
 
Remont ulicy Wolskiego w Płocku
data dodania: 2014-09-01
nr ogłoszenia: 517


Dokumenty do pobrania do poniższego ogłoszenia:
1. ogloszenie_o_wyniku
 
„Budowa aktywnego oznakowania wraz z doświetleniem wybranych przejść dla pieszych na ulicach miasta Płocka, w miejscach szczególnie niebezpiecznych dla ruchu ulicznego”
data dodania: 2014-08-25
nr ogłoszenia: 516


Dokumenty do pobrania do poniższego ogłoszenia:
1. ogloszenie
 
„Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy ulicy Łukasiewicza i Batalionów Chłopskich w Płocku”
data dodania: 2014-07-23
nr ogłoszenia: 512


Dokumenty do pobrania do poniższego ogłoszenia:
1. ogloszenie_o_wyniku
 
Konserwacja i bieżące utrzymanie elektrycznych urządzeń zlokalizowanych na drogach i obiektach inżynierskich na terenie miasta Płocka
data dodania: 2014-07-03
nr ogłoszenia: 511


Dokumenty do pobrania do poniższego ogłoszenia:
1. ogloszenie_o_wyniku
 
Przegląd szczegółowy mostów przez rzekę Wisłę w Płocku
data dodania: 2014-06-30
nr ogłoszenia: 510


Dokumenty do pobrania do poniższego ogłoszenia:
1. ogloszenie
2. ogloszenie_-_uniewaznienie
 
„Konserwacja i bieżące utrzymanie elektrycznych urządzeń zlokalizowanych na drogach i obiektach inżynierskich na terenie miasta Płocka”
data dodania: 2014-06-18
nr ogłoszenia: 506


Dokumenty do pobrania do poniższego ogłoszenia:
1. ogloszenie
 
„Remont nawierzchni ulicy Kutnowskiej w Płocku”
data dodania: 2014-06-12
nr ogłoszenia: 504


Dokumenty do pobrania do poniższego ogłoszenia:
1. ogloszenie_o_wyniku
 
Remont drogi wewnętrznej ulicy Kossobudzkiego w Płocku
data dodania: 2014-05-14
nr ogłoszenia: 501


Dokumenty do pobrania do poniższego ogłoszenia:
1. ogloszenie_o_wyniku
 
Remont alei Armii Krajowej w Płocku
data dodania: 2014-05-06
nr ogłoszenia: 500


Dokumenty do pobrania do poniższego ogłoszenia:
1. ogloszenie
 
„Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Kostrogaj i Wiadukt w Płocku”
data dodania: 2014-04-25
nr ogłoszenia: 499


Dokumenty do pobrania do poniższego ogłoszenia:
1. ogloszenie_o_wyniku
 
Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Raczkowizna w Płocku
data dodania: 2014-04-17
nr ogłoszenia: 497


Dokumenty do pobrania do poniższego ogłoszenia:
1. ogloszenie
 
„Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Chopina w Płocku”
data dodania: 2014-04-04
nr ogłoszenia: 495


Dokumenty do pobrania do poniższego ogłoszenia:
1. ogloszenie
 
„Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę ulicy Harcerskiej w Płocku”
data dodania: 2014-04-02
nr ogłoszenia: 494


Dokumenty do pobrania do poniższego ogłoszenia:
1. ogloszenie_o_wyniku
 
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Kolejowej w Płocku
data dodania: 2014-04-01
nr ogłoszenia: 493


Dokumenty do pobrania do poniższego ogłoszenia:
1. ogloszenie_o_wyniku_SIM
 
Budowa Systemu Informacji Miejskiej - etap II
data dodania: 2014-03-31
nr ogłoszenia: 492


Dokumenty do pobrania do poniższego ogłoszenia:
1. ogloszenie_o_wyniku_oswietlenie
 
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia odcinków ulic na terenie miasta Płocka
data dodania: 2014-03-21
nr ogłoszenia: 489


Dokumenty do pobrania do poniższego ogłoszenia:
1. ogloszenie_o_wyborze
 
Bieżące utrzymanie drogowych obiektów inżynierskich na terenie miasta Płocka w 2014 r.
data dodania: 2013-12-17
nr ogłoszenia: 483


Dokumenty do pobrania do poniższego ogłoszenia:
1. ogloszenie
 
„Konserwacja i bieżące utrzymanie elektrycznych urządzeń zlokalizowanych na drogach i obiektach inżynierskich na terenie miasta Płocka w roku 2014”
data dodania: 2013-12-17
nr ogłoszenia: 482


Dokumenty do pobrania do poniższego ogłoszenia:
1. ogloszenie
 
„Konserwacja i bieżące utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego ulic miasta Płocka w roku 2014”
data dodania: 2013-12-13
nr ogłoszenia: 481


Dokumenty do pobrania do poniższego ogłoszenia:
1. ogloszenie
 
Remont chodnika na ulicy Brzozowej w Płocku
data dodania: 2013-11-15
nr ogłoszenia: 477


Dokumenty do pobrania do poniższego ogłoszenia:
1. ogloszenie_o_wyniku
 
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Traugutta w Płocku
data dodania: 2013-11-14
nr ogłoszenia: 475


Dokumenty do pobrania do poniższego ogłoszenia:
1. ogloszenie_o_wyniku_Medyczna
 
Przebudowa skrzyżowania ul. Dobrzyńskiej z ul. Medyczną w Płocku
data dodania: 2013-10-21
nr ogłoszenia: 472


Dokumenty do pobrania do poniższego ogłoszenia:
1. ogloszenie_o_wyniku
 
„Remont ulicy Zglenickiego w Płocku”
data dodania: 2013-10-09
nr ogłoszenia: 471


Dokumenty do pobrania do poniższego ogłoszenia:
1. ogloszenie_o_wyniku
 
„Zakup energii elektrycznej z przeznaczeniem na oświetlenie uliczne i sygnalizację świetlną miasta Płock w okresie 1.12.2013 – 31.12.2014.”
data dodania: 2013-09-20
nr ogłoszenia: 467


Dokumenty do pobrania do poniższego ogłoszenia:
1. ogloszenie_o_wyniku
 
„Remont nawierzchni ulicy Szpitalnej i Kutnowskiej w Płocku”
data dodania: 2013-08-26
nr ogłoszenia: 465


Dokumenty do pobrania do poniższego ogłoszenia:
1. ogloszenie_o_wyniku
 
Budowa aktywnego oznakowania wraz z doświetleniem przejść dla pieszych
data dodania: 2013-08-02
nr ogłoszenia: 463


Dokumenty do pobrania do poniższego ogłoszenia:
1. ogloszenie__o_wyniku.
 
Rozbudowa oświetlenia ulicznego ul. Nizinnej i Jordanowskiej w Płocku
data dodania: 2013-07-24
nr ogłoszenia: 462


Dokumenty do pobrania do poniższego ogłoszenia:
1. ogloszenie_o_wyniku_Zubrzyckiego
 
Budowa odcinka ulicy Zubrzyckiego w Płocku
data dodania: 2013-07-16
nr ogłoszenia: 460


Dokumenty do pobrania do poniższego ogłoszenia:
1. ogloszenie_o_wyniku
 
Przebudowa oświetlenia ul. Okrzei i Piekarskiej w Płocku
data dodania: 2013-06-26
nr ogłoszenia: 455


Dokumenty do pobrania do poniższego ogłoszenia:
1. WYNIK_OGLOSZENIE.
 
„Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Dobrzyńskiej w Płocku”
data dodania: 2013-05-24
nr ogłoszenia: 452


Dokumenty do pobrania do poniższego ogłoszenia:
1. WYNIK_OGLOSZENIE.
 
Przebudowa elementów pasa drogowego dróg na terenie miasta Płocka w zakresie budowy ścieżki rowerowej wraz z chodnikiem w ulicy Chopina”
data dodania: 2013-05-06
nr ogłoszenia: 451


Dokumenty do pobrania do poniższego ogłoszenia:
1. ogloszenie_o_wyniku
 
Przebudowa ulicy Mazura w Płocku
data dodania: 2013-04-22
nr ogłoszenia: 449


Dokumenty do pobrania do poniższego ogłoszenia:
1. WYNIK_OGLOSZENIE.
 
Budowa Systemu Informacji Miejskiej poziomu P1 i P4 oraz poziomu P2 w wyznaczonym obszarze miasta Płocka
data dodania: 2013-03-27
nr ogłoszenia: 446


Dokumenty do pobrania do poniższego ogłoszenia:
1. ogloszenie_o_wyniku
 
Przebudowa alei Jana Pawła II łącznie ze skrzyżowaniami z ul. Wyszogrodzką i Czwartaków w Płocku – Etap II (Podolszyce Zachód)
data dodania: 2013-03-20
nr ogłoszenia: 445


Dokumenty do pobrania do poniższego ogłoszenia:
1. ogloszenie_o_wyniku
 
Przebudowa skrzyżowań w ciągu komunikacyjnym Alei Piłsudskiego – Jachowicza – Kobylińskiego w Płocku – Etap I
data dodania: 2013-03-20
nr ogłoszenia: 444


Dokumenty do pobrania do poniższego ogłoszenia:
1. ogloszenie_o_wyniku
 
Rozbudowa oświetlenia ul. Czerwonych Kosynierów w Płocku
data dodania: 2013-03-20
nr ogłoszenia: 443


Dokumenty do pobrania do poniższego ogłoszenia:
1. ogloszenie_o_wyborze
2. ogloszenie_o_wyborze
 
Bieżące utrzymanie drogowych obiektów inżynierskich na terenie miasta Płocka w 2013 r.
data dodania: 2013-03-19
nr ogłoszenia: 442


Dokumenty do pobrania do poniższego ogłoszenia:
1. ogloszenie_o_wyniku
 
„Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Przemysłowej w Płocku”
data dodania: 2013-03-07
nr ogłoszenia: 440MZD-DZ.391.2.2013.AT
Płock, dnia 25 lutego 2013 rokuOGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Zamawiający – Gmina Miasto Płock – Miejski Zarząd Dróg w Płocku, na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) informuje, że w postępowaniu pn.„Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Kazimierza Wielkiego w Płocku” dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

W wyniku badania i oceny jako najkorzystniejszą wybrano ofertę następującej Firmy:
HIGHWAY Piotr Urbański, ul. Jeleniogórska 18/14, 80-180 Gdańsk, cena ofertowa brutto: 83 640, 00 zł. Oferta od w. w. Firmy zawiera najniższą cenę, spełnia wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych i jest zgodna ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

W przedmiotowym postępowaniu jedynym kryterium oceny ofert była:
najniższa cena. Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 4.02.2013 roku do
godz. 10:00 wpłynęło 17 ofert od następujących Firm:

1.MAXPROJEKT Mateusz Jezierski, 81-524 Gdynia, ul.Świętopełka 28, cena ofertowa brutto: 159 777, 00 zł.
2.MBZ Andler Tomczak sp. j. Al. Jana Pawła II 79, 87-800 Włocławek, cena ofertowa brutto: 103 320, 00 zł.
3.Pracownia Projektowania i Nadzoru HIT Paszczyna 165, 39-207 Brzeźnica, cena ofertowa brutto:105 780, 00 zł.
4.Biuro Inżynieryjnych Usług Projektowych Sp. z o.o. 30-048 Kraków, ul. Czapińskiego 3, cena ofertowa brutto: 184 500, 00 zł.
5.KOMI Z.Kozikowski, ul. Waszyngtona 24 lok. 15, 15-274 Białystok, cena ofertowa brutto: 181 900, 00 zł.
6.HIGHWAY Piotr Urbański, ul. Jeleniogórska 18/14, 80-180 Gdańsk, cena ofertowa brutto: 83 640, 00 zł.
7.POLSKA INŻYNIERIA sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 62 B, lok. 19, 02-002 Warszawa, cena ofertowa brutto: 154 980, 00 zł.
8.TRANSPROJEKT GDAŃSKI Sp. z o.o. 80-254 Gdańsk, ul. Partyzantów 72 A, cena ofertowa brutto: 192 384, 30 zł
9.PRACOWNIA PROJEKTOWA NIWELETA mgr inż. Tomasz Gacek, 43-303 Bielsko-Biała, ul. Jesionowa 14/131, cena ofertowa brutto: 170 970, 00 zł.
10.DROMOST Sp. z o.o. 61-693 Poznań, ul.Trójpole 3b, cena ofertowa brutto:
110 454, 00 zł.
11.Zakład Projektowania, Nadzoru i Usług Consultingowych „INŻYDRÓG” s.c. ul. Kulerskiego 16/41, 86-300 Grudziądz, cena ofertowa brutto: 89 790, 00 zł.
12.Biuro Prac Inżynierskich sp. z o.o. ul. Puszczyka 18A m. 8, 02-785 Warszawa, cena ofertowa brutto:179 580, 00 zł.
13.DROMACC Maciej Białoszewski, ul. Kasprowicza 119 A/142, 01-949 Warszawa, cena ofertowa brutto: 92 500, 00 zł.
14.Kom-projekt s.c. ul. Witosa 18, 06-200 Maków Mazowiecki, cena ofertowa brutto: 214 020, 00 zł.
15.Zarzad Inwestycji Sp. z o.o. 99-300 Kutno, ul. Podrzeczna 5a, cena ofertowa brutto: 122 262, 00 zł.
16.Drogowa Pracownia Projektowa ANMAR Anna Pacewicz-Dyrda, ul. Łanowa 1, 86-014 Kruszyn, cena ofertowa brutto: 100 060, 50 zł.
17.BRD 87-800 Włocławek, ul. Wiejska 83, cena ofertowa brutto: 94 710, 00 zł.
Sporządziła: Aldona Tomaszewska-Kiełbasa
dnia 25 lutego 2013 roku

data dodania: 2013-02-25
nr ogłoszenia: 438


Płock, dnia 21.02.2013 r.
MZD-DZ.391.1.5.2013.MW.

Ogłoszenie o wyniku przetargu
nieograniczonego z dnia 31.01.2013 r.

Zamawiający – Miejski Zarząd Dróg w Płocku, działając zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.), informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.

„Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Bielskiej w Płocku”

została wybrana oferta firmy:

RODEN ROAD DESIGN POLSKA SP. Z O.O.
ul. Lisa Kuli 9
01 – 512 Warszawa

Wybrana oferta spełnia wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych i SIWZ, a jej cena jest najkorzystniejsza dla Zamawiającego.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:
Jedynym kryterium oceny ofert była cena.
Ofertą najkorzystniejszą dla Zamawiającego jest ważna oferta (tj. oferta niepodlegająca odrzuceniu) o najniższej cenie.

Na przetarg wpłynęła 16 ofert:

1)Pracownia Projektowa i Nadzoru HIT Pszczyna 165, 32 - 207 Brzeźnica
Oferta odrzucona.

2)INWESTOR Konin Pracownia Projektowa ul. Okólna 6, 62 - 510 Konin
Oferta odrzucona.

3)RODEN Road Design Polska Sp. z o.o. ul. Lisa Kuli 9, 01 - 512 Warszawa
Cena brutto: 192.101,40 zł

4)MAXPROJEKT Mateusz Jezierski ul. Świętopełka 28, 81 - 524 Gdynia
Cena brutto: 538.986,00 zł

5)TRANSPROJEKT GDAŃSKI Sp. z o.o. 80 - 254 Gdańsk, ul. Partyzantów 72a
Cena brutto: 380.890,00 zł

6)Biuro Prac Inżynierskich sp. z o.o. ul. Puszczyka 18a m 8, 02 - 785 Warszawa
Oferta odrzucona.

7)ARKAS-PROJEKT sp. z o.o. sp.k. Al. Marsz. J. Piłsudskiego 75a bud. B, 10 - 460 Olsztyn
Cena brutto: 346.860,00 zł

8)MBZ Andler, Tomczak sp.j. Al. Jana Pawła II 79, 87 - 800 Włocławek
Cena brutto: 399.750,00 zł


9)Polska Inżynieria sp. z o.o. Nowogrodzka 62b lok. 19, 02 - 002 Warszawa
Cena brutto: 252.150,00 zł

10)ZNAK Drogowa Pracownia Projektowa Tomasz Stawarz ul. Potęgowska 12 lok. 66, 80-174 Gdańsk
Oferta odrzucona

11)BRD ul. Wiejska 83 87-800 Włocławek
Cena brutto: 297.660,00 zł

12)DROMOST sp. z o.o. ul.Trójpole 3b, 61 - 693 Poznań
Cena brutto: 297.783,00 zł

13)EURO-ALIANS Pracownia Projektowa sp. z o.o. ul. Marusarzówny 2 paw. 22, 80-288 Gdańsk
Cena brutto: 384.000,00 zł

14)DROMACC Maciej Białoszewski ul. Kasprowicza 119a/142, 01-949 Warszawa
Oferta odrzucona.

15)Projekty i Nadzory Drogowe Europrojekt Andrzeja Kula ul. Jaskrowa 15, 43 - 382 Bielsko - Biała
Cena brutto: 467.400,00 zł

16)Projektowanie Komunikacyjne KOM-PROJEKT s.c. ul. Witosa 18, 06 - 200 Maków Mazowiecki
Cena brutto: 756.450,00 zł

Sporządziła: Monika Więcek
tel. (24) 364 01 38
21.12.2012r.

data dodania: 2013-02-22
nr ogłoszenia: 437
Płock, dnia 19.02 .2013 r.
MZD-DZ.391.4.2013.MŚ.

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Gradowskiego w Płocku

Miejski Zarząd Dróg w Płocku, działając zgodnie z art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.), informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu złożono następujące oferty:

1. MAXPROJEKT Mateusz Jezierski ul. Świętopełka 28 81-524 Gdynia
Cena brutto: 76.998,00 zł
2. MBZ Andler, Tomczak sp.j. Al. Jana Pawła II 79 87-800 Włocławek
Cena brutto: 72.570,00 zł
3. KOMI z. Kozikowski ul. Waszyngtona 24 lok. 15 15-274 Białystok
Cena brutto: 84.900,00 zł zł
4. Biuro Projektowo-Inwestycyjne OMEGA s.c. M.Andrysiak, D. Kucharczyk ul.I.Krasickiego 2 97-500 Radomsko
Cena brutto: 52.760,85 zł
5. Highway Piotr Urbański ul. Jeleniogórska 18/14 80-180 Gdańsk
Cena brutto: 51.660,00 zł
6. Pracownia Projektowa Niweleta mgr inż. Tomasz Gacek ul. Jesionowa 14/131 43-303 Bielsko-Biała
Cena brutto: 58.056,00 zł
7. EURO-ALIANS Pracownia Projektowa sp. z o.o. ul. Marusarzówny 2/22 80-288 Gdańsk
Cena brutto: 84.870,00 zł
8. DROMOST sp. z o.o. ul.Trójpole 3b 61-693 Poznań
Cena brutto: 86.715,00 zł
9. Kom-projekt s.c. ul. Witosa 1806-200 Maków Maz.
Cena brutto: 89.000,00 zł
10. Biuro Prac Inżynierskich sp. z o.o. ul. Puszczyka 18a m 8 02-785 Warszawa
Cena brutto: 94.910,00 zł
11. Zarząd Inwestycji Sp. z o.o. ul.Podrzeczna 5a 99-300 Kutno
Cena brutto: 85.840,00 zł
12. DROMAC Maciej Białoszewski ul. Kasprowicza 119 a/142 01-949 Warszawa
Cena brutto: 53.500,00 zł
13. Pracownia Projektowa Traffic K.Stepień, Pl. Rembowskiego 9/8 02-915 Warszawa oraz
Biuro Projektowe D-9 Krzysztof Nadany UL.Giermków 55 lok. 1 04-491 Warszawa
Cena brutto: 97.539,00 zł
14. Drogowa Pracownia Projektowa ANMAR Anna Pacewicz- Dyrda ulo. Łanowa 1 86-014 Kruszyn
Cena brutto: 54.735,00 zł
15. BRD ul.Wiejska 83 87-800 Włocławek
Cena brutto: 55.350,00 zł
16. Projektowanie i Realizacja Inwestycji s.c. Tomasz Górgoń i s-ka 09-407 ul.Lachmana 12/3
Cena brutto: 71.709,00 zł


17. W wyniku badania i oceny jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 5 złożoną przez:
Highway Piotr Urbański ul. Jeleniogórska 18/14 80-180 Gdańsk
cena brutto: 51.660,00 zł

Oferta z najniższą ceną, zgodna z ustawą Pzp i SIWZ

Jednocześnie informujemy, że Zamawiający:
- wykluczył z postępowania o udzielnie zamówienia firmę DROMAC Maciej Białoszewski ul. Kasprowicza 119 a/142 01-949 Warszawa. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.data dodania: 2013-02-19
nr ogłoszenia: 435


Płock, dnia 11.02.2012r.
MZD.DZ.395.5.2013.ATOGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIAInformacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 14 000 EURO w trybie ogłoszenia publicznego na Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy oświetlenia ulicznego ul. Kawieckiego w Płocku


Zamawiający Miejski Zarząd Dróg w Płocku informuje, że do upływu terminu składania ofert, tj. do 30.01.2013 roku wpłynęły 3 oferty od następujących Firm:
1. BKW Spółka z o.o.,80-365 Gdańsk, ul. Jelitkowski Dwór 11 a/6, oferowana cena brutto: 19 446, 30 zł.
2. PHUP EXPOL Roman Durma, ul. Langenfeld 14, 09-500 Gostynin, oferowana cena brutto: 9 800, 00 zł.
3. B – ART Piotr Bednarski ul. Królewiecka 23 A, 09-402 Płock, oferowana cena brutto: 15 129, 00 zł.


Umowa na wykonanie w. w. zadania zostanie zawarta z Romanem Durma prowadzącym działalność gospodarczą p.n. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Produkcyjne „EXPOL” Roman Durma, zarejestrowanym w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą przy ulicy Langenfeld 14, 09-500 Gostynin, za cenę brutto za całość zadania: 9 800, 00 zł.
Oferta od w. w. Firmy zawiera najniższą cenę, spełnia wymagania postawione przez Zamawiającego i nie przekracza kwoty jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia. Realizacja zadania nastąpi zgodnie z ofertą Wykonawcy , opisem przedmiotu zamówienia oraz zgodnie z umową w terminie do 31 października 2013 roku.
Sporządziła: Aldona Tomaszewska – Kiełbasa
tel. (24) 364 01 38.
data dodania: 2013-02-12
nr ogłoszenia: 430


Płock, 06.02.2013 r.
MZD-DZ. 395.9.2013.MŚ


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA


Miejski Zarząd Dróg informuje, iż w postępowaniu do 14.000 euro pn.

Opracowanie dokumentacji projektowych na rozbudowę oświetlenia przy
ul. Jordanowskiej, Semestralnej i Tartacznej w Płocku.


do terminu wyznaczonego na złożenie ofert tj. do 05.02.2013 r. wpłynęły 3 oferty:
1. Zarząd Inwestycji sp. z o.o. ul.Podrzeczna 5a 99-300
Cena brutto: 16.690,00 zł
Termin realizacji do dnia 31.10.2013 r.

2. P.H.U.P „EXPOL” Roman Durma ul. Langenfeld 14 09-500 Gostynin
Cena brutto: 17.850,00 zł
Termin realizacji: do dnia 31.10.2013 r.

3. B-ART. Piotr Bednarski ul.Królewiecka 23 a 09-402 Płock
cena brutto: 23.985,00 zł
Termin realizacji: : do dnia 31.10.2013 r.

Wobec powyższego Zamawiający zleci realizację zamówienia firmie:

Zarząd Inwestycji sp. z o.o. ul.Podrzeczna 5a 99-300
za cenę brutto: 16.690,00 złSporządziła: Magdalena Śmigielska tel. (24) 364 01 38

data dodania: 2013-02-07
nr ogłoszenia: 429


Płock, 06.02.2013 r.
MZD-DZ. 395.8.2013.MŚ


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA


Miejski Zarząd Dróg informuje, iż w postępowaniu do 14.000 euro pn.

Opracowanie dokumentacji projektowych na rozbudowę oświetlenia przy
ul. Sosnowej, Norbertańskiej i Wilczej w Płocku


do terminu wyznaczonego na złożenie ofert tj. do 05.02.2013 r. wpłynęły 3 oferty:
1. Zarząd Inwestycji sp. z o.o. ul.Podrzeczna 5a 99-300
Cena brutto: 15.945,00 zł
Termin realizacji do dnia 31.10.2013 r.

2. P.H.U.P „EXPOL” Roman Durma ul. Langenfeld 14 09-500 Gostynin
Cena brutto: 17.850,00 zł
Termin realizacji: do dnia 31.10.2013 r.

3. B-ART. Piotr Bednarski ul.Królewiecka 23 a 09-402 Płock
cena brutto: 22.140,00 zł
Termin realizacji: : do dnia 31.10.2013 r.

Wobec powyższego Zamawiający zleci realizację zamówienia firmie:

Zarząd Inwestycji sp. z o.o. ul.Podrzeczna 5a 99-300
za cenę brutto: 15.945,00 złSporządziła: Magdalena Śmigielska tel. (24) 364 01 38

data dodania: 2013-02-07
nr ogłoszenia: 428


Płock, dnia 04.01.2013 r.
MZD-DZ.391.54.2012.MŚ

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Zamawiający – Miejski Zarząd Dróg w Płocku informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.

Bieżące utrzymanie drogowych obiektów inżynierskich na terenie miasta Płocka w latach 2013-2015

zostało unieważnione na podst. art 93. ust. 1 pkt. 1 – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Jednocześnie informuje, iż na przetarg wpłynęły 3 oferty złożone przez:

1. Trans -Sprzęt Mariusz Owsik ul .K.Wielkiego 11/12 09-400 Płock
cena brutto: 1.189.868,79 zł
2. P.U.T "ALTUS" Piotr Wrutniak, Krzysztof Wrutniak Maszewo Duże ul. J.Tuwima 2 09-400 Płock
cena brutto: 2.309.238,90 zł
3. EXTRAL Iwona Chojnowska Malinowo Nowe 3 07-407 Czerwin
cena brutto: 1.581.201,90 zł

Wszystkie ww. oferty zostały odrzucone.data dodania: 2013-01-04
nr ogłoszenia: 417


Płock, dnia 24.12.2012 r.
MZD-DZ.391.77.2.2012.MW.

Ogłoszenie o wyniku przetargu
nieograniczonego z dnia 12.12.2012 r.

Zamawiający – Miejski Zarząd Dróg w Płocku, działając zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.), informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.

„Konserwacja i bieżące utrzymanie elektrycznych urządzeń zlokalizowanych na drogach i obiektach inżynierskich na terenie miasta Płocka w roku 2013”

została wybrana oferta firmy:

Usługi Elektryczne Janusz Kępczyński
Bielino 35, 09-408 Płock,

Jedyna oferta, spełniająca wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych i SIWZ.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:
Jedynym kryterium oceny ofert była cena.
Ofertą najkorzystniejszą dla Zamawiającego jest ważna oferta (tj. oferta niepodlegająca odrzuceniu) o najniższej cenie.

Na przetarg wpłynęła 1 oferta, złożona przez:

1)Usługi Elektryczne Janusz Kępczyński
Bielino 35, 09-408 Płock,
cena ofertowa brutto: 729 594,18 złdata dodania: 2012-12-24
nr ogłoszenia: 416


Płock, dnia 05.12.2012 roku
MZD-DZ.395.76.2012 AT
OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIADotyczy zadania p.n.: „Remont chodnika przy ulicy Padlewskiego w Płocku”.
wszczętego w trybie ogłoszenia publicznego w ramach procedury do 14 000 EURO.


Do upływu terminu składania ofert, tj. do 05.12.2012 roku do godz. 10: 00 wpłynęło 5 ofert od następujących Firm :

1)Zakład Budowlano-Montażowy BUDOMONT Stanisław Dublicki Brudzeń Duży, ul. Toruńska 32, 09-414 Brudzeń k. Płocka, cena ofertowa brutto: 48 676, 51 zł.
2)Zakład Usługowy „BEN-BRUK” Henryk Socha, 26-640 Skaryszew, ul. Partyzantów 10, cena ofertowa brutto: 70 148, 19 zł.
3)„ZIELONY OGRÓD” Sp. z o.o. 09-472 Słupno, ul. Pocztowa 4, cena ofertowa brutto: 58 750, 00 zł.
4)PPUH „ABAKS” Anna Kowalska, 09-400 Płock, ul. Traktowa 6, cena ofertowa brutto: 65 596, 24 zł.
5)Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „RIMEX” Janusz Frelek, 09-402 Płock, ul. Agrestowa 1c, cena ofertowa brutto: 49 526, 84 zł.


Umowa na wykonanie w. w. zadania zostanie zawarta z Firmą Zakład Budowlano-Montażowy BUDOMONT Stanisław Dublicki Brudzeń Duży, ul. Toruńska 32, 09-414 Brudzeń k. Płocka, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, za cenę brutto: 48 676, 51 zł.

Oferta od w. w. Firmy zawiera najniższą cenę spośród złożonych ofert, spełnia wymogi postawione w ogłoszeniu publicznym, a ponadto nie przekracza kwoty jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia. Realizacja zadania nastąpi zgodnie z ofertą Wykonawcy , opisem przedmiotu zamówienia oraz zgodnie z umową w terminie do 21 grudnia 2012 roku.Zatwierdził: Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg
Marek AntoszekSporządziła: Aldona Tomaszewska-Kiełbasa
dnia 5 grudnia 2012 roku

data dodania: 2012-12-06
nr ogłoszenia: 415MZD-DZ.391.58.2012.AT
Płock, dnia 29 listopada 2012 rokuOGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Zamawiający – Gmina Miasto Płock – Miejski Zarząd Dróg w Płocku, na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) informuje, że w postępowaniu pn. ”Remont chodnika przy ulicy Małej oraz remont chodnika przy ulicy Ostatniej w Płocku” dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

W wyniku badania i oceny jako wybrano ofertę od następującej Firmy:
BIURO PROJEKTÓW I INWESTYCJI „PROBUD” s.c. 09-200 Sierpc, ul. Konstytucji 3 Maja 33, oferowana cena brutto: 111 787, 64 zł.

Oferta od w. w. Firmy zawiera najniższą cenę, jest zgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych i ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia dla przedmiotowego zadania. Ponadto kwota oferty nie przekracza środków finansowych jakie Zamawiający zamierzył przeznaczyć na realizację zadania.

W przedmiotowym postępowaniu jedynym kryterium oceny ofert była: najniższa cena. Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 15.11.2012 roku do godz. 10:00 wpłynęło 9 ofert od następujących Firm:

1. Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Daniel Panuś, 09-407 Płock, ul.Lachmana 26/8, cena ofertowa brutto : 153 193, 70 zł.
2. ZAKŁAD PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWY „LEHBUD” Leszek Łabędzki, 09-412 Proboszczewice, ul. Spółdzielcza 2, cena ofertowa brutto: 151 963, 51 zł.
3. BIURO PROJEKTÓW I INWESTYCJI „PROBUD” s.c. 09-200 Sierpc, ul. Konstytucji 3 Maja 33, cena ofertowa brutto: 111 787, 64 zł.
4. W & P s.c. ul. Sybilli 11 lok. 38, 01-742 Warszawa, cena ofertowa brutto: 150 617, 36 zł.
5. ZAKŁAD BUDOWLANO-MONTAŻOWY BUDOMONT, 09-414 Brudzeń k. Płocka, ul. Toruńska 32, cena ofertowa brutto: 118 933, 04 zł.
6. PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH w Płocku S.A., 09-400 Płock, ul. Przemysłowa 28, cena ofertowa brutto: 158 653, 52 zł.
7. DARBUD Dariusz Jarzyński Nowa Biała 25, 09-411 Biała, cena ofertowa brutto: 169 752, 94 zł.
8. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „RIMEX” Janusz Frelek, 09-402 Płock, ul. Agrestowa 1c, cena ofertowa brutto: 119 919, 82 zł.
9. ZIELONY OGRÓD SP. Z O.O. 09-472 Słupno, ul. Pocztowa 4, cena ofertowa brutto: 129 747, 80 zł.
Sporządziła: Aldona Tomaszewska-Kiełbasa
dnia 29 listopada 2012 roku
tel. (24) 364 01 38

data dodania: 2012-11-30
nr ogłoszenia: 413
Płock, dnia 28.11 .2012 r.
MZD-DZ.391.67.2012.MŚ.
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Roboty przy pasach zabezpieczających (osłonach ) między jezdnią drogową i torowiskiem kolejowym na Moście Legionów Józefa Piłsudskiego w Płocku”

Miejski Zarząd Dróg w Płocku, działając zgodnie z art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.), informuje, iż w przedmiotowym postepowaniu złożono 1 ofertę:


1. Przedsiębiorstwo Usług Technicznych ALTUS Piotr Wrutniak , Krzysztof Wrutniak Maszewo Duże ul. J.Tuwima 2 09-400 Płock cena ofertowa : 169.740,00 zł

W wyniku badania i oceny jako najkorzystniejszą ww. wybrano ofertę:

Jest to jedyna oferta, zgodna z ustawą Pzp i SIWZ

Sporządziła:
Magdalena Śmigielska Tel. (24) 364 01 38


data dodania: 2012-11-29
nr ogłoszenia: 411


Płock, dnia 23.11.2012 roku
MZD-DZ.395.66.2012 ATOGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA


Dotyczy zadania p.n.: „Remont chodnika przy ulicy Sienkiewicza w Płocku”.
wszczętego w trybie ogłoszenia publicznego w ramach procedury do 14 000 EURO.

Do upływu terminu składania ofert, tj. do 20.11.2012 roku do godz. 12: 00 wpłynęły 3 oferty od następujących Firm :
1)Zakład Budowlano-Montażowy BUDOMONT Stanisław Dublicki Brudzeń Duży, ul. Toruńska 32, 09-414 Brudzeń k. Płocka, cena ofertowa brutto: 56 739, 96 zł.
2)„ZIELONY OGRÓD” Sp. z o.o. 09-472 Słupno, ul. Pocztowa 4, cena ofertowa brutto: 56 380, 00 zł.
3)Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „RIMEX” Janusz Frelek, 09-402 Płock, ul. Agrestowa 1c, cena ofertowa brutto: 64 818, 91 zł.


Umowa na wykonanie w. w. zadania zostanie zawarta z Firmą „ZIELONY OGRÓD” Sp. z o.o. 09-472 Słupno, ul. Pocztowa 4, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym o numerze: 0000311521, za cenę brutto: 56 380, 00 zł.

Oferta od w. w. Firmy zawiera najniższą cenę spośród złożonych ofert, spełnia wymogi postawione w ogłoszeniu publicznym, a ponadto nie przekracza kwoty jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia. Realizacja zadania nastąpi zgodnie z ofertą Wykonawcy , opisem przedmiotu zamówienia oraz zgodnie z umową w terminie do 15 grudnia 2012 roku.Zatwierdził: Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg
Marek AntoszekSporządziła: Aldona Tomaszewska-Kiełbasa
dnia 23 listopada 2012 roku
data dodania: 2012-11-23
nr ogłoszenia: 409


Płock, 21.11.2012 r.
MZD.DZ. 395.61.3.2012.MŚ


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA


Miejski Zarząd Dróg informuje, iż w postępowaniu do 14.000 euro pn.

„Remont chodnika na ul. Gradowskiego”

Do terminu wyznaczonego na złożenie ofert tj. do 19.11.2012 r. do godziny 1000, wpłynęły 3 oferty:

1) Zakład Budowlano-Montażowy BUDOMONT Stanisław Dublicki
Brudzeń Duży ul. Toruńska 32 09-414 Brudzeń k/Płocka
Cena brutto: 59.281,31zł
2) Zielony Ogród sp. z o.o.
Ul. Pocztowa 4 09-472 Słupno
Cena brutto: 58.320,00 zł
3) Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych RIMEX Janusz Frelek
Ul. Agrestowa 1c 09-402
Cena brutto: 45.443,00 zł

W związku z powyższym Zamawiający zleci realizację ww. zamówienia firmie: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych RIMEX Janusz Frelek Ul. Agrestowa 1c 09-402 za cenę brutto: 45.443,00 zł


Sporządziła: Magdalena Śmigielska tel. (24) 364 01 38

data dodania: 2012-11-21
nr ogłoszenia: 408


Płock, dnia 20.11.2012 roku MZD-DZ.395.64.2012 ATOGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA


Dotyczy zadania p.n.: „ Przebudowa ulicy Kutnowskiej w Płocku na odcinku do 100 mb” wszczętego w trybie ogłoszenia publicznego w ramach procedury do 14 000 EURO.


Do upływu terminu składania ofert, tj. do 19.11.2012 roku do godz. 13: 00 wpłynęły 2 oferty od następujących Firm :
1)Zakład Budowlano-Montażowy BUDOMONT 09-414 Brudzeń k. Płocka, ul. Toruńska 32, cena ofertowa brutto: 48 353, 97 zł.
2)„ZIELONY OGRÓD” Sp. z o.o. 09-472 Słupno, ul. Pocztowa 4, cena ofertowa brutto: 45 300, 49 zł.

Umowa na wykonanie w. w. zadania zostanie zawarta z Firmą „ZIELONY OGRÓD” Sp. z o.o. 09-472 Słupno, ul. Pocztowa 4, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym o numerze: 0000311521, za cenę brutto: 45 300, 49 zł.

Oferta od w. w. Firmy zawiera najniższą cenę spośród złożonych ofert, spełnia wymogi postawione w ogłoszeniu publicznym, a ponadto nie przekracza kwoty jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia. Realizacja zadania nastąpi zgodnie z ofertą Wykonawcy , opisem przedmiotu zamówienia oraz zgodnie z umową w terminie do 15 grudnia 2012 roku.Zatwierdził: Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg
Marek AntoszekSporządziła: Aldona Tomaszewska-Kiełbasa
dnia 20 listopada 2012 roku


data dodania: 2012-11-20
nr ogłoszenia: 407MZD-DZ.391.50.2012.AT
Płock, dnia 6 listopada 2012 rokuOGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Zamawiający – Gmina Miasto Płock – Miejski Zarząd Dróg w Płocku, na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) informuje, że w postępowaniu pn. Opracowanie projektu Systemu Informacji Miejskiej w Płocku - etap I dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

W wyniku badania i oceny jako najkorzystniejszą wybrano ofertę następującej Firmy: Przedsiębiorstwo Projektowo – Usługowe LINIA s. c. Marek Paweł Korzeniewski Wojciech ul. Bystrzycka 89, 54-215 Wrocław, za cenę brutto: 348 090, 00 zł.

Oferta od w. w. Firmy jest zgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych i ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia dla przedmiotowego zadania.

W przedmiotowym postępowaniu jedynym kryterium oceny ofert była: najniższa cena. Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 15.10.2012 roku do godz. 10:00 wpłynęły 2 oferty od następujących Firm:
1. Przedsiębiorstwo Projektowo – Usługowe LINIA s. c. Marek Paweł Korzeniewski Wojciech ul. Bystrzycka 89, 54-215 Wrocław, oferowana cena brutto: 348 090, 00 zł.
2. UTAL sp. z o.o. Poznań – Gruszczyn, ul. Katarzyńska 9, 62-006 Kobylnica, oferowana cena brutto: 449 500, 00 zł.

Sporządziła: Aldona Tomaszewska-Kiełbasa
dnia 5 listopada 2012 roku
tel. (24) 364 01 38

data dodania: 2012-11-06
nr ogłoszenia: 397


Płock, dnia 23.10.2012 r.
MZD-DZ.391.51.4.2012.MW.

Ogłoszenie o wyniku przetargu
nieograniczonego z dnia 17.10.2012 r.

Zamawiający – Miejski Zarząd Dróg w Płocku, działając zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.), informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.

„Przebudowa alei Jana Pawła II łącznie ze skrzyżowaniami z ul. Wyszogrodzką i Czwartaków w Płocku – Etap I – część wschodnia”

została wybrana oferta:

Przedsiębiorstwa Robót Drogowych
w Płocku S.A.
ul. Przemysłowa 28 , 09-400 Płock

Jedyna oferta, spełniająca wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych i SIWZ.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:
Jedynym kryterium oceny ofert była cena.
Ofertą najkorzystniejszą dla Zamawiającego jest ważna oferta (tj. oferta niepodlegająca odrzuceniu) o najniższej cenie.

Na przetarg wpłynęła 1 oferta, złożona przez:

1)Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Płocku S.A.
ul. Przemysłowa 28 , 09-400 Płock,
cena ofertowa brutto: 1 844 465,09 zł
Sporządziła: Monika Więcek
tel. (24) 364 01 38
23.10.2012r.

data dodania: 2012-10-23
nr ogłoszenia: 394


Płock, dnia 04.10.2012 r.
MZD-DZ.391.40.4.2012.MW.

Ogłoszenie o wyniku przetargu
nieograniczonego z dnia 25.09.2012 r.

Zamawiający – Miejski Zarząd Dróg w Płocku, działając zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.), informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.
„Budowa chodnika na ul. Raczkowizna w Płocku”
została wybrana oferta:
Zakładu Budowlano – Montażowego
BUDOMONT Stanisław Dublicki
ul. Toruńska 32, 09 – 414 Brudzeń Duży

Wybrana oferta zawiera najniższą cenę, spełnia wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych i SIWZ.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:
Jedynym kryterium oceny ofert była cena.
Ofertą najkorzystniejszą dla Zamawiającego będzie ważna oferta (tj. oferta niepodlegająca odrzuceniu) o najniższej cenie.

Na przetarg wpłynęło 7 ofert, złożonych przez:

1)Przedsiębiorstwo Instalacyjno – Budowlane
„WASKOP” Elżbieta Wasek
ul. Walecznych 9a/14, 09-409 Płock
cena ofertowa brutto: 76 000,00 zł
2)Zakład Usług Drogowych Józef Panuś
ul. Lachmana 26/8, 09-407 Płock
cena ofertowa brutto: 80 740,00 zł
3)Zakład Instalacji Sanitarnych
„Tech – Instal” Grażyna Porębska
ul. Jana Pawła II 27/67, 09 – 410 Płock
cena ofertowa brutto: 69 800,00 zł
4)Zielony Ogród Sp. z o.o.
ul. Pocztowa 4, 09 – 472 Słupno
cena ofertowa brutto: 74 638,52 zł
5)Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Płocku S.A.
ul. Przemysłowa 28 , 09-400 Płock,
cena ofertowa brutto: 87 054,01 zł
6)Zakład Budowlano – Montażowy
BUDOMONT Stanisław Dublicki
ul. Toruńska 32, 09 – 414 Brudzeń Duży
cena ofertowa brutto: 65 974,94 zł
7)Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych
„RIMEX” Janusz Frelek
ul. Agrestowa 1c, 09 – 402 Płock
cena ofertowa brutto: 71 259,08 zł


Sporządziła: Monika Więcek
tel. (24) 364 01 38
04.10.2012r.

data dodania: 2012-10-04
nr ogłoszenia: 393


Płock, dnia 01.10.2012 rok
MZD-DZ.395.41.2012 ATOGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O WARTOŚCI PONIŻEJ 14 OOO EURO


Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie ogłoszenia publicznego na zadanie p.n.: „ Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę ulicy Traugutta w Płocku ”.


Miejski Zarząd Dróg w Płocku informuje, że przedmiotowe postępowanie zostaje unieważnione z powodu braku środków finansowych na realizację w. w. zadania w budżecie Miasta Płocka na 2013 rok.

Sporządziła: Aldona Tomaszewska-Kiełbasa
dnia 1 października 2012 rok

data dodania: 2012-10-01
nr ogłoszenia: 391
Płock, dnia 14.09.2012 r.
MZD-DZ.391.39.11.2012.MŚ.


OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Budowa aktywnego oznakowania wraz z doświetleniem przejść dla pieszych”Miejski Zarząd Dróg w Płocku, działając zgodnie z art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.), informuje, iż w przedmiotowym postepowaniu złożono następujące oferty:

1. VIATAR Piotr Słomski Wojciech Kozioł sp. cywilna ul. Wita Stwosza 18 33-100 Tarnów cena ofertowa brutto: 269.985,02 zł w tym cena brutto za wykonanie aktywnego oznakowania wraz z doświetleniem na przejściach:
1) Kobylińskiego w rejonie skrzyżowania z ul. Skłodowskiej – 22.522,78 zł
2) Dobrzyńska w rejonie skrzyżowania z ul. Kredytową – 22.522,78 zł
3) Dobrzyńska w rejonie skrzyżowania z ul. Maszewską/Traktową – 22.522,78 zł
4) Dobrzyńska w rejonie skrzyżowania z ul. Zglenickiego – 22.255,78 zł
5) Bielska w rejonie parkingu przy Starostwie Powiatowym –22.522,78 zł
6) Przemysłowa w rejonie Galerii Mosty – przejście dwuetapowe – 22.522,78 zł
7) Dworcowa w rejonie skrzyżowania z ul. Lasockiego – 2 przejścia – 22.522,78 zł
8) Dobrzykowska w rejonie pętli autobusowej Tokary – 22.522,78 zł
9) Plac Dąbrowskiego w rejonie skrzyżowania z ul. Zacisze – 29.934,26 zł
10) Kolegialna pomiędzy ul. Misjonarską i Gradowskiego – 29.934,26 zł
11) Sienkiewicza w rejonie skrzyżowania z ul. Kaczmarskiego – 29.934,26 zł
2. Alpine-Energie Polska sp. z o.o. ul. Gdyńska 25 58-100 Świdnica cena ofertowa brutto: 261.142,17 zł w tym cena brutto za wykonanie aktywnego oznakowania wraz z doświetleniem na przejściach:
1) Kobylińskiego w rejonie skrzyżowania z ul. Skłodowskiej – 20.425,38 zł
2) Dobrzyńska w rejonie skrzyżowania z ul. Kredytową – 19.322,07 zł
3) Dobrzyńska w rejonie skrzyżowania z ul. Maszewską/Traktową – 19.773,30 zł
4) Dobrzyńska w rejonie skrzyżowania z ul. Zglenickiego – 22.903,58 zł
5) Bielska w rejonie parkingu przy Starostwie Powiatowym – 20.425,38 zł
6) Przemysłowa w rejonie Galerii Mosty – przejście dwuetapowe – 34.741,53 zł
7) Dworcowa w rejonie skrzyżowania z ul. Lasockiego – 2 przejścia – 36.751,54 zł
8) Dobrzykowska w rejonie pętli autobusowej Tokary – 20.266,96 zł
9) Plac Dąbrowskiego w rejonie skrzyżowania z ul. Zacisze – 22.801,74 zł
10)Kolegialna pomiędzy ul. Misjonarską i Gradowskiego – 22.102,98 zł
11) Sienkiewicza w rejonie skrzyżowania z ul. Kaczmarskiego – 21. 627,71 zł
3. LUMET sp. z o.o. ul. Nowy Rynek 1 paw. 10 09-402 Płock cena ofertowa brutto: 311.002,21 zł w tym cena brutto za wykonanie aktywnego oznakowania wraz z doświetleniem na przejściach:
1) Kobylińskiego w rejonie skrzyżowania z ul. Skłodowskiej – 22.278,42 zł
2) Dobrzyńska w rejonie skrzyżowania z ul. Kredytową – 22.038,07 zł
3) Dobrzyńska w rejonie skrzyżowania z ul. Maszewską/Traktową – 23.907,73 zł
4) Dobrzyńska w rejonie skrzyżowania z ul. Zglenickiego – 27.199,74 zł
5) Bielska w rejonie parkingu przy Starostwie Powiatowym – 22.360,58 zł
6) Przemysłowa w rejonie Galerii Mosty – przejście dwuetapowe – 40.087,20 zł
7) Dworcowa w rejonie skrzyżowania z ul. Lasockiego – 2 przejścia – 45.490,66 zł
8) Dobrzykowska w rejonie pętli autobusowej Tokary – 22.624,41 zł
9) Plac Dąbrowskiego w rejonie skrzyżowania z ul. Zacisze – 40.132,51 zł
10)Kolegialna pomiędzy ul. Misjonarską i Gradowskiego – 22.934,19 zł
11)Sienkiewicza w rejonie skrzyżowania z ul. Kaczmarskiego – 21.948,70 zł
4. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe M&M Ewa Mikucka ul. Łąkowa 1 09-200 Sierpc cena brutto: 371.615,00 zł w tym cena brutto za wykonanie aktywnego oznakowania wraz z doświetleniem na przejściach:
1)Kobylińskiego w rejonie skrzyżowania z ul. Skłodowskiej – 27.400,00 zł
2)Dobrzyńska w rejonie skrzyżowania z ul. Kredytową – 26.900,00 zł
3)Dobrzyńska w rejonie skrzyżowania z ul. Maszewską/Traktową – 27.450,00 zł
4)Dobrzyńska w rejonie skrzyżowania z ul. Zglenickiego – 35.100,00 zł
5)Bielska w rejonie parkingu przy Starostwie Powiatowym – 27.903,00 zł
6)Przemysłowa w rejonie Galerii Mosty – przejście dwuetapowe – 47.237,00 zł
7)Dworcowa w rejonie skrzyżowania z ul. Lasockiego – 2 przejścia – 49.495,00 zł
8)Dobrzykowska w rejonie pętli autobusowej Tokary – 47.329,00 zł
9)Plac Dąbrowskiego w rejonie skrzyżowania z ul. Zacisze – 28.551,00 zł
10)Kolegialna pomiędzy ul. Misjonarską i Gradowskiego – 27.350,00 zł
11)Sienkiewicza w rejonie skrzyżowania z ul. Kaczmarskiego – 26.900,00 zł

W wyniku ponownego badania i oceny ofert jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 2 złożoną przez Alpine-Energie Polska sp.z o.o. ul. Gdyńska 25 58-100 Świdnica za cenę ofertową brutto: 261.142,17 zł
Oferta z najniższą ceną, zgodna z ustawą Pzp i SIWZ

Jednocześnie informujemy, że Zamawiający:
- wykluczył z postepowania o udzielnie zamówienia firmę LUMET sp. z o.o. ul. Nowy Rynek 1 paw. 10 09-402 Płock. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Sporządziła:
Magdalena Śmigielska Tel. (24) 364 01 38


data dodania: 2012-09-14
nr ogłoszenia: 389Płock dnia 10 września 2012 roku
MZD.DZ.395.44.5.2012.AT.
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 14 000 euro wszczętego w trybie ogłoszenia publicznego p.n.
„Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę ulicy Szpitalnej w Płocku na odcinku od ulicy Parowa ( Rybaki) do granicy miasta”.

Zamawiający Miejski Zarząd Dróg w Płocku informuje, że do upływu terminu składania ofert, tj. do do 24.08.2012 roku do godz. 9 :00 roku wpłynęło 7 ofert od następujących Firm :

1)EURO-ALIANS Pracownia Projektowa sp. z o.o. 80-288 Gdańsk, ul. Marusarzówny 2 paw. 22, cena ofertowa brutto: 54 120, 00 zł.
2)Zarząd Inwestycji Sp. z o.o. 99-300 Kutno, ul. Podrzeczna 5 a, cena ofertowa brutto: 58 900, 00 zł.
3)BRD 87-800 Włocławek, ul. Wiejska 83 , cena ofertowa brutto: 60 270, 00 zł.
4)PROJEKTOWANIE KOMUNIKACYJNE „KOM-PROJEKT” s.c. 06-200 Maków Maz. ul. Witosa 18, cena ofertowa brutto: 56 580, 00 zł.
5)USŁUGI PROJEKTOWE Piotr Gryszpanowicz ul. Małachowskiego 4 B/7, 09-400 Płock , cena ofertowa brutto: 57 400, 00 zł.
6)MBZ Andler, Tomczak sp. j. Al. Jana Pawła II 79, 87-800 Włocławek, cena ofertowa brutto: 47 970, 00 zł.
7)ADO-M PROJEKT Andrzej Dobruch, 09-200 Sierpc, ul. Z. Nałkowskiej 13, cena ofertowa brutto: 48 800, 00 zł.
Umowa na wykonanie w. w. zadania zostanie zawarta z MBZ Andler, Tomczak sp. j. Al. Jana Pawła II 79, 87-800 Włocławek wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców, nr KRS 0000273280 NIP 888-294-31-32 reprezentowanym przez Mariusza Andlera, za cenę brutto za całość zadania : 47 970, 00 zł.
Oferta od w. w. Firmy zawiera najniższą cenę i nie przekracza kwoty jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia. Realizacja zadania nastąpi zgodnie z ofertą Wykonawcy , opisem przedmiotu zamówienia oraz zgodnie z umową w terminie do 30 kwietnia 2013 roku.

Zatwierdził: dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku Marek Antoszek
Sporządziła: Aldona Tomaszewska – Kiełbasa
tel. 24 364-01-38
dnia 10.09.2012 roku

data dodania: 2012-09-11
nr ogłoszenia: 388


Płock, dnia 07.09 .2012 r.
MZD.DZ.391.39.8.2012.MŚ.
Wykonawcy wg rozdzielnikaDotyczy: Przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Budowa aktywnego oznakowania wraz z doświetleniem przejść dla pieszych”

Miejski Zarząd Dróg w Płocku informuje, iż w związku uwzględnieniem odwołania firmy Alpine – Energie Polska sp. z o.o. Zamawiający unieważnia wybór najkorzystniejszej oferty i przystępuje do powtórzenia badania i oceny ofert z uwzględnieniem oferty odwołującego.Otrzymują:
1. adresat
2. MZD-DZ – a/a

Sporządziła:
Magdalena Śmigielska Tel. (24) 364 01 38


data dodania: 2012-09-10
nr ogłoszenia: 386


Płock, dnia 04.09.2012 r.
MZD-DZ.391.40.5.2012.MW.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamawiający – Miejski Zarząd Dróg w Płocku, działając zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.), informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.

„Przebudowa ulicy Dobrzykowskiej w zakresie dostosowania niwelety drogi na odc. budowanego wału w Płocku wraz z wymianą nawierzchni jezdni ulic Dobrzykowskiej i Bielskiej”

została wybrana oferta:

Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A.
Kobylarnia 8, 86-061 Brzoza

Wybrana oferta zawiera najniższą cenę, spełnia wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych i SIWZ.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:
Jedynym kryterium oceny ofert była cena.
Ofertą najkorzystniejszą dla Zamawiającego będzie oferta niepodlegająca odrzuceniu o najniższej cenie.

Na przetarg wpłynęły 3 oferty, złożone przez:

1) Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A.
Kobylarnia 8, 86-061 Brzoza
cena oferty brutto:6 666 725,28 zł

2) BUDIMEX S.A.
ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa
cena oferty brutto: 7 376 381,39 zł

3) Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Płocku S.A.
ul. Przemysłowa 28 , 09-400 Płock,
cena oferty brutto: 8 597 691,65 złSporządziła: Monika Więcek
tel. (24) 364 01 38

data dodania: 2012-09-04
nr ogłoszenia: 385
Płock, dnia 16.08 .2012 r.
MZD-DZ.391.39.3.2012.MŚ.

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Budowa aktywnego oznakowania wraz z doświetleniem przejść dla pieszych”

Miejski Zarząd Dróg w Płocku, działając zgodnie z art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.), informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu złożono następujące oferty:

1. VIATAR Piotr Słomski Wojciech Kozioł sp. cywilna ul. Wita Stwosza 18 33-100 Tarnów cena ofertowa brutto: 269.985,02 zł w tym cena brutto za wykonanie aktywnego oznakowania wraz z doświetleniem na przejściach:
1) Kobylińskiego w rejonie skrzyżowania z ul. Skłodowskiej – 22.522,78 zł
2) Dobrzyńska w rejonie skrzyżowania z ul. Kredytową – 22.522,78 zł
3) Dobrzyńska w rejonie skrzyżowania z ul. Maszewską/Traktową – 22.522,78 zł
4) Dobrzyńska w rejonie skrzyżowania z ul. Zglenickiego – 22.255,78 zł
5) Bielska w rejonie parkingu przy Starostwie Powiatowym –22.522,78 zł
6) Przemysłowa w rejonie Galerii Mosty – przejście dwuetapowe – 22.522,78 zł
7) Dworcowa w rejonie skrzyżowania z ul. Lasockiego – 2 przejścia – 22.522,78 zł
8) Dobrzykowska w rejonie pętli autobusowej Tokary – 22.522,78 zł
9) Plac Dąbrowskiego w rejonie skrzyżowania z ul. Zacisze – 29.934,26 zł
10) Kolegialna pomiędzy ul. Misjonarską i Gradowskiego – 29.934,26 zł
11) Sienkiewicza w rejonie skrzyżowania z ul. Kaczmarskiego – 29.934,26 zł
2. Alpine-Energie Polska sp.z o.o. ul. Gdyńska 25 58-100 Świdnica cena ofertowa brutto: 260.846,53 zł w tym cena brutto za wykonanie aktywnego oznakowania wraz z doświetleniem na przejściach:
1) Kobylińskiego w rejonie skrzyżowania z ul. Skłodowskiej – 20.425,38 zł
2) Dobrzyńska w rejonie skrzyżowania z ul. Kredytową – 19.322,07 zł
3) Dobrzyńska w rejonie skrzyżowania z ul. Maszewską/Traktową – 19.773,30 zł
4) Dobrzyńska w rejonie skrzyżowania z ul. Zglenickiego – 22.903,58 zł
5) Bielska w rejonie parkingu przy Starostwie Powiatowym – 20.425,38 zł
6) Przemysłowa w rejonie Galerii Mosty – przejście dwuetapowe – 34.741,53 zł
7) Dworcowa w rejonie skrzyżowania z ul. Lasockiego – 2 przejścia – 36.751,54 zł
8) Dobrzykowska w rejonie pętli autobusowej Tokary – 20.266,96 zł
9) Plac Dąbrowskiego w rejonie skrzyżowania z ul. Zacisze – 22.801,74 zł
10)Kolegialna pomiędzy ul. Misjonarską i Gradowskiego – 22.102,98 zł
11) Sienkiewicza w rejonie skrzyżowania z ul. Kaczmarskiego – 21. 627,71 zł
3. LUMET sp. z o.o. ul. Nowy Rynek 1 paw. 10 09-402 Płock cena ofertowa brutto: 311.002,21 zł w tym cena brutto za wykonanie aktywnego oznakowania wraz z doświetleniem na przejściach:
1) Kobylińskiego w rejonie skrzyżowania z ul. Skłodowskiej – 22.278,42 zł
2) Dobrzyńska w rejonie skrzyżowania z ul. Kredytową – 22.038,07 zł
3) Dobrzyńska w rejonie skrzyżowania z ul. Maszewską/Traktową – 23.907,73 zł
4) Dobrzyńska w rejonie skrzyżowania z ul. Zglenickiego – 27.199,74 zł
5) Bielska w rejonie parkingu przy Starostwie Powiatowym – 22.360,58 zł
6) Przemysłowa w rejonie Galerii Mosty – przejście dwuetapowe – 40.087,20 zł
7) Dworcowa w rejonie skrzyżowania z ul. Lasockiego – 2 przejścia – 45.490,66 zł
8) Dobrzykowska w rejonie pętli autobusowej Tokary – 22.624,41 zł
9) Plac Dąbrowskiego w rejonie skrzyżowania z ul. Zacisze – 40.132,51 zł
10)Kolegialna pomiędzy ul. Misjonarską i Gradowskiego – 22.934,19 zł
11)Sienkiewicza w rejonie skrzyżowania z ul. Kaczmarskiego – 21.948,70 zł
4. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe M&M Ewa Mikucka ul. Łąkowa 1 09-200 Sierpc cena brutto: 371.615,00 zł w tym cena brutto za wykonanie aktywnego oznakowania wraz z doświetleniem na przejściach:
1)Kobylińskiego w rejonie skrzyżowania z ul. Skłodowskiej – 27.400,00 zł
2)Dobrzyńska w rejonie skrzyżowania z ul. Kredytową – 26.900,00 zł
3)Dobrzyńska w rejonie skrzyżowania z ul. Maszewską/Traktową – 27.450,00 zł
4)Dobrzyńska w rejonie skrzyżowania z ul. Zglenickiego – 35.100,00 zł
5)Bielska w rejonie parkingu przy Starostwie Powiatowym – 27.903,00 zł
6)Przemysłowa w rejonie Galerii Mosty – przejście dwuetapowe – 47.237,00 zł
7)Dworcowa w rejonie skrzyżowania z ul. Lasockiego – 2 przejścia – 49.495,00 zł
8)Dobrzykowska w rejonie pętli autobusowej Tokary – 47.329,00 zł
9)Plac Dąbrowskiego w rejonie skrzyżowania z ul. Zacisze – 28.551,00 zł
10)Kolegialna pomiędzy ul. Misjonarską i Gradowskiego – 27.350,00 zł
11)Sienkiewicza w rejonie skrzyżowania z ul. Kaczmarskiego – 26.900,00 zł


W wyniku badania i oceny jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 1 złożoną przez: VIATAR Piotr Słomski Wojciech Kozioł sp. cywilna ul. Wita Stwosza 18 33-100 Tarnów cena ofertowa brutto: 269.985,02 zł
Oferta z najniższą ceną, zgodna z ustawą Pzp i SIWZ

Jednocześnie informujemy, że Zamawiający:
- wykluczył z postepowania o udzielnie zamówienia firmę LUMET sp. z o.o. ul. Nowy Rynek 1 paw. 10 09-402

- odrzucił oferty złożone przez:
1.LUMET sp. z o.o. ul. Nowy Rynek 1 paw. 10 09-400
2. Alpine-Energie Polska sp.z o.o. ul. Gdyńska 25 58-100

Sporządziła:
Magdalena Śmigielska Tel. (24) 364 01 38


data dodania: 2012-08-16
nr ogłoszenia: 383MZD-DZ.391.36.2012.AT
Płock, dnia 12 lipca 2012 rokuOGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Zamawiający – Gmina Miasto Płock – Miejski Zarząd Dróg w Płocku, na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) informuje, że w postępowaniu pn. „Odnowa nawierzchni ulic na terenie miasta Płocka. Budowa i remont chodników oraz budowa ścieżki rowerowej na ulicach miasta Płocka” dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.
W wyniku badania i oceny jako najkorzystniejszą wybrano ofertę następującej Firmy:
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Płocku S.A. 09-400 Płock, ul. Przemysłowa 28,
za cenę brutto: 2 200 849, 89 zł
Oferta od w. w. Firmy jest zgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych i ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia dla przedmiotowego zadania.

W przedmiotowym postępowaniu jedynym kryterium oceny ofert była: najniższa cena. Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 4 lipca 2012 roku do godz. 10:00 wpłynęła 1 oferta od Firmy: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Płocku S.A. 09-400 Płock, ul. Przemysłowa 28, oferowana cena brutto: 2 200 849, 89 zł. Cena oferty nie przekracza środków jakie Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację przedmiotowego zadania.Sporządziła: Aldona Tomaszewska-Kiełbasa tel. (24) 364 01 38data dodania: 2012-07-12
nr ogłoszenia: 379Płock, dnia 11.07.2012 rok
MZD-DZ.395.38.2.2012.ATOGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PONIŻEJ 14 000 EURO


Zamawiający – Gmina Miasto Płock – Miejski Zarząd Dróg w Płocku zawiadamia o unieważnieniu postępowania p.n. „ Dostawa i aktywacja kart SIM oraz transfer danych dla potrzeb utrzymania sygnalizacji świetlnych na terenie miasta Płocka”. Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 10 lipca 2012 roku na przedmiotowe postępowanie nie wpłynęła żadna oferta.

Sporządziła: Aldona Tomaszewska-Kiełbasa (dnia 11.07..2012 roku)

data dodania: 2012-07-11
nr ogłoszenia: 378


Płock, dnia 27.06.2012 r.
MZD-DZ.391.31.1.2012.MŚ.
OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA


Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na zadanie pn: Utwardzenie nawierzchni gruntu ul. Św. Wojciecha


Miejski Zarząd Dróg w Płocku, działając zgodnie z art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.), informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu złożono następujące oferty:

1. Konsorcjum firm:
1) INTRAKT Andrzej Drzazgowski Pomiechowo ul. Ogrodowa 15 05-180 Pomiechówek
2) Zakład Budowlany IWA Kaczyńska Iwona Milewo 14 09-226 Zawidz Kościelny
Cena brutto: 152.680,43 zł
2. Remar sp. z o.o. ul. Piękna 24/26 00-549 Warszawa
Cena brutto: 203.380,88 zł
3. Biuro Projektów i Inwestycji PROBUD s.c. ul. Konstytucji 3 Maja 33, 09-200 Sierpc
Cena brutto: 148.679,06 zł
4. Zakład Budowlano-Montażowy BUDOMONT Stanisław Dublicki ul. Toruńska 32 09-414 Brudzeń Duży
Cena brutto: 180.277,71 zł
5. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych RIMEX Janusz Frelek ul. Agrestowa 1c, 09-402 Płock
Cena brutto: 133.249,50 zł
6. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Płocku S.A., ul.Przemysłowa 28, 09-400 Płock
Cena brutto: 154.201,64 zł

W wyniku badania i oceny jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 5 złożoną przez: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych RIMEX Janusz Frelek ul. Agrestowa 1c, 09-402 Płock
Cena brutto: 133.249,50 zł

Oferta z najniższą ceną, zgodna z ustawą Pzp i SIWZ
Sporządziła:
Magdalena Śmigielska Tel. (24) 364 01 38


data dodania: 2012-06-28
nr ogłoszenia: 376


Płock, dnia 20.06.2012 r.
MZD-DZ.391.34.1.2012.MŚ.

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA


Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Wykonanie przeglądów Mostu Solidarności w PłockuMiejski Zarząd Dróg w Płocku, działając zgodnie z art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.), informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu złożono następującą ofertę:

1. Freyssinet Polska Sp. z o.o. ul. Szyszkowa 20 02-285 Warszawa
Cena brutto: 71.599, 00 zł


W wyniku badania i oceny jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 1 złożoną przez: Freyssinet Polska Sp. z o.o. ul. Szyszkowa 20 02-285 Warszawa za cenę brutto: 71.599, 00 zł.

Oferta z najniższą ceną, zgodna z ustawą Pzp i SIWZ.


Sporządziła:
Magdalena Śmigielska Tel. (24) 364 01 38


data dodania: 2012-06-20
nr ogłoszenia: 375MZD-DZ.391.27.4.2012.AT
Płock, dnia 31 maja 2012 roku


OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający – Gmina Miasto Płock – Miejski Zarząd Dróg w Płocku, na podstawie art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) informuje, że w postępowaniu pn. „ Budowa oświetlenia ulicy Banacha w Płocku – etap I. Budowa oświetlenia ulic Kamińskiej, Jabłczyńskiej i Garleja w Płocku ” dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.
W wyniku badania i oceny jako najkorzystniejszą wybrano ofertę następującej Firmy:

Zakład Budowy Sieci i Instalacji Elektrycznych Janusz Obszyński, ul. Spacerowa 11, 09-500 Gostynin za cenę brutto: 174 149,00 zł.
Oferta od w. w. Firmy zawiera najkorzystniejszą cenę. Ponadto jest zgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych i ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia dla przedmiotowego zadania.

W przedmiotowym postępowaniu jedynym kryterium oceny ofert była: najniższa cena.
Do upływu terminu składania ofert wpłynęły 4 oferty od następujących Firm:

1)PKP Energetyka S.A.
ul. Hoża 63/67, 02-681 Warszawa
Zakład Łódzki, ul. Tuwima 28, 90-002 Łódź
oferowana cena brutto: 368 974, 75 zł.

2)Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Usługowe
„WERESZCZYŃSKI” Grzegorz Wereszczyński
09-400 Płock, ul. Przemysłowa 30
oferowana cena brutto: 195 568, 57 zł.

3)Usługi Elektryczne Wiesław Jabłoński
09-402 Płock, ul. Lenartowicza 24b
oferowana cena brutto: 199 396, 83 zł.

4)Zakład Budowy Sieci i Instalacji Elektrycznych
Janusz Obszyński
oferowana cena brutto: 174 149, 00 zł.Sporządziła: Aldona Tomaszewska-Kiełbasa


data dodania: 2012-05-31
nr ogłoszenia: 371


© 2006 Miejski Zarząd Dróg w Płocku